Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti | BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yobu 36:1-33

36  Elihu anapitiriza kunena kuti:   “Ndilezereni mtima kwa kanthawi kochepa ndipo ndikuuzani Kuti mawu alipobe oti ndinene m’malo mwa Mulungu.   Zimene ndinene ndizitenga kutali, Ndipo ndilengeza kuti amene anandipanga, ndiye mwiniwake wa chilungamo.+   Chifukwa mawu anga ndithu si onama. Wodziwa bwino zinthu kwambiri+ ali ndi inu.   Mulungutu ndi wamphamvu+ ndipo sadzakana munthu. Iye ali ndi mphamvu zazikulu zomvetsa zinthu.   Iye sadzasiya woipa aliyense ali wamoyo,+ Koma adzapereka chiweruzo cholungama kwa osautsika.+   Sadzachotsa maso ake pa aliyense wolungama.+ Adzaika mafumu pamipando yachifumu,+ Adzawachititsa kuti alamulire kwamuyaya, ndipo iwo adzakhala ndi mphamvu zambiri.   Anthu akamangidwa m’matangadza,+ Amagwidwa ndi zingwe za masautso.   Ndiyeno iye adzawauza za momwe iwo amachitira zinthu Ndiponso zolakwa zawo, chifukwa iwo amadzikuza. 10  Iye adzatsegula makutu awo kuti iwo amve pamene iye akuwalimbikitsa,+ Ndipo adzawauza kuti asiye kuchita zopweteka ena.+ 11  Akamumvera ndi kumutumikira, Adzamaliza bwino masiku awo, Ndipo adzamaliza zaka zawo mosangalala.+ 12  Koma akapanda kumvera, adzaphedwa+ ndi chida.+ Iwo adzafa ali osadziwa. 13  Anthu ampatuko adzaunjika mkwiyo.+ Iwo sadzalirira thandizo chifukwa chakuti iye wawamanga. 14  Iwo adzafa ali anyamata,+ Ndipo moyo wawo udzathera pakati pa mahule aamuna a pakachisi.+ 15  Iye adzapulumutsa wozunzika m’masautso ake, Ndipo adzatsegula makutu awo pamene akuponderezedwa. 16  Ndithu iye adzakukopani n’kukuchotsani pakamwa pa zowawa.+ M’malomwake padzakhala malo otakasuka,+ osati opanikiza, Ndipo chitonthozo cha patebulo panu chidzakhala chodzaza ndi mafuta.+ 17  Ndithu mudzakhutira woipa+ akadzaweruzidwa. Chiweruzo ndi chilungamo zidzakhazikika. 18  Samalani kuti mkwiyo+ usakuchititseni kuwomba m’manja chifukwa cha njiru, Ndipo dipo lalikulu+ lisakusocheretseni. 19  Kodi kulira kwanu kopempha thandizo kudzakupindulirani?+ Ayi, sikudzakupindulirani ngakhalenso pa mavuto, Ngakhale muyesetse  mwamphamvu  bwanji.+ 20  Musapumire m’mwamba polakalaka usiku, Pamene anthu amabwera kuchokera kumene anali. 21  Samalani kuti musabwerere ku zinthu zopweteka ena,+ Chifukwa mwasankha zimenezi m’malo mwa masautso.+ 22  Mulungutu amachita zinthu zapamwamba ndi mphamvu zake. Kodi mphunzitsi winanso ndani wofanana naye? 23  Ndani wam’funsa kuti afotokoze za njira yake,+ Ndipo ndani wamuuza kuti, ‘Mwachita zosalungama’?+ 24  Kumbukirani kuti muyenera kutamanda ntchito zake,+ Zimene anthu amaziimba.+ 25  Anthu onse amaziyang’anitsitsa. Munthu amaziyang’ana ali patali.+ 26  Mulungu ndi wokwezeka kuposa mmene tikudziwira.+ Zaka zake n’zosawerengeka.+ 27  Pakuti iye amakoka madontho a madzi.+ Madonthowo amasefeka n’kutsika ngati mvula ndi nkhungu, 28  Moti mitambo imakha,+ Imakhetsa madzi ochuluka pa anthu. 29  Zoonadi, ndani angamvetse mmene mitambo imatambasukira? Komanso kugunda kochokera kumsasa wake?+ 30  Amaikuta ndi kuwala kwake,+ Ndipo waphimba mizu ya nyanja. 31  Ndi zimenezi, iye amaweruza mokomera mitundu ya anthu.+ Amapereka chakudya chochuluka.+ 32  Iye wafumbata mphezi m’manja mwake, Ndipo amailamula kuti igwere woukira.+ 33  Kugunda kwake+ kumanena za iye. Ziwetonso zimanena za amene akubwera.

Mawu a M'munsi