Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti | BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yobu 30:1-31

30  “Tsopano anthu amene ndi ana aang’ono poyerekeza ndi ine,+ Akundiseka.+ Anthu amene abambo awo sindikanalola Kuwaika pamodzi ndi agalu oweta nkhosa zanga.   Ngakhale mphamvu za manja awo zinali zopanda ntchito kwa ine. Ndiponso nyonga zawo zatha.+   Chifukwa cha njala ndiponso kusowa, iwo ali ngati akufa. Amatafuna dera lopanda madzi,+ Limene dzulo kunali mphepo yamkuntho ndi chiwonongeko.   Iwo anali kubudula chitsamba cha mchere m’tchire, Ndipo mizu ya timitengo ndiyo inali chakudya chawo.   Ankathamangitsidwa m’mudzi.+ Anthu ankawakuwiza ngati mbala.   Iwo amakhala m’malo otsetsereka a m’zigwa,* M’maenje a m’nthaka ndi m’matanthwe.   Amalira mokuwa ali pakati pa zitsamba, Amaunjikana pansi pa zitsamba zaminga.   Ana a munthu wopusa,+ komanso ana a munthu wopanda dzina. Iwo akwapulidwa n’kuthamangitsidwa  m’dziko.   Tsopano ine ndakhala mutu wa nyimbo yawo,+ Ndipo kwa iwo ndine chinthu choseketsa.+ 10  Akunyansidwa nane, ndipo akukhala patali ndi ine.+ Sakuzengereza kundilavulira kumaso.+ 11  Pakuti iye anakhwefula chingwe cha uta wanga n’kunditsitsa, Ndipo zingwe za pakamwa pa hatchi,* iwo anazisiya zomasula chifukwa cha ine. 12  Iwo aimirira kudzanja langa lamanja ngati kagulu ka anthu oipa. Amasula mapazi anga, Koma andiikira zopinga zovulaza kwambiri.+ 13  Iwo awononga njira zanga. Anangondibweretsera mavuto,+ Popanda aliyense wowathandiza. 14  Amabwera ngati akudutsa pampata waukulu, Amakokoloka ndi madzi a mvula yamkuntho. 15  Zoopsa zadzidzidzi zandibwerera. Ulemerero wanga wachoka ngati kuti wauluzika ndi mphepo, Ndipo chipulumutso changa chapita ngati mtambo. 16  Tsopano moyo wanga ukukhuthuka mwa ine.+ Masiku a masautso+ ali pa ine. 17  Usiku mafupa anga+ amabooledwa n’kugwa pansi. Zowawa zonditafuna sizipuma.+ 18  Chifukwa cha kuchuluka kwa mphamvu, chovala* changa chimasintha, Ndipo chimandithina ngati kolala yothina. 19  Iye wanditsitsa mpaka m’dothi, Moti ndikukhala ngati fumbi ndi phulusa. 20  Ndimafuulira kwa inu kuti mundithandize, koma simundiyankha.+ Choncho ndaimirira kuti mundimvere. 21  Mwasintha n’kukhala wankhanza kwa ine.+ Ndi mphamvu yonse ya dzanja lanu, mwandisungira chidani. 22  Mwandiuluza ndi mphepo, mwandinyamula nayo. Kenako mwandisungunula ndi mkokomo wake. 23  Pakuti ndikudziwa bwino kuti mudzandibwezera ku imfa,+ Kunyumba yosonkhanako aliyense wamoyo. 24  Koma palibe amene amatambasula dzanja lake polimbana ndi mulu wa zinthu zowonongeka.+ Komanso pa kuwonongeka kwa munthu, palibe amene amapempha thandizo la zinthu zimenezo. 25  Ndithu, ndalirira munthu amene zinthu sizikumuyendera bwino.+ Moyo wanga walirira munthu wosauka.+ 26  Ngakhale kuti ndinkadikirira zabwino, zoipa n’zimene zinabwera.+ Ndinkadikirira kuwala, koma kunabwera mdima. 27  Matumbo anga anawira ndipo sanakhale chete. Masiku a masautso anandipeza. 28  Ndinayendayenda mwachisoni+ pamene kunalibe kuwala. Ndinaimirira mumpingo, ndipo ndinkangofuula popempha thandizo. 29  Ndinakhala m’bale wake wa mimbulu, Ndi mnzawo wa ana aakazi a nthiwatiwa.+ 30  Khungu langa linakhala lakuda+ ndipo linayoyoka pathupi panga. Mafupa anga anatentha chifukwa chouma. 31  Zeze wanga anangokhala wolirirapo, Ndipo chitoliro changa chinangokhala choimbapo mawu a anthu olira.

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Ge 26:17.
Ena amati “hosi,” kapena “kavalo.”
N’kutheka kuti akutanthauza “khungu.”