Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yesaya 8:1-22

8  Yehova anandiuza kuti: “Tenga cholembapo chachikulu+ ndipo ulembepo ndi cholembera wamba, kuti: ‘Maheri-salala-hasi-bazi.’*  Ndikufuna mboni zokhulupirika kuti zindichitire umboni.+ Mbonizo zikhale wansembe Uriya+ ndi Zekariya mwana wa Yeberekiya.”  Kenako ndinakhala malo amodzi ndi mneneri wamkazi ndipo iye anatenga pakati. Pambuyo pake anabereka mwana wamwamuna.+ Tsopano Yehova anandiuza kuti: “Um’patse dzina lakuti Maheri-salala-hasi-bazi,  popeza mwanayo asanadziwe kuitana+ kuti, ‘Ababa!’ kapena ‘Amama!’ anthu adzanyamula chuma cha ku Damasiko ndi katundu wolandidwa ku Samariya n’kupita naye pamaso pa mfumu ya Asuri.”+  Yehova anandiuzanso kuti:  “Popeza anthu awa akana+ madzi a ku Silowa+ amene amayenda pang’onopang’ono, ndipo atengeka+ ndi Rezini ndiponso mwana wa Remaliya,+  Yehova akuwabweretsera+ Mtsinje*+ wa madzi ambiri ndi amphamvu, womwe ndi mfumu ya Asuri+ ndi ulemerero wake wonse.+ Iyo idzadzaza timitsinje take tonse n’kusefukira mpaka m’mphepete mwa mitsinje yake yonse,  ndipo idzadutsa mu Yuda yense. Idzadutsa ngati madzi osefukira,+ ndipo idzafika mpaka m’khosi.+ Idzatambasula mapiko ake+ mpaka m’lifupi mwa dziko lako, iwe Emanueli.”+  Inu mitundu ya anthu, vulazani anthu, koma inuyo muphwanyidwaphwanyidwa. Inu nonse amene muli kumalekezero a dziko lapansi, tamverani.+ Nyamulani zida zankhondo+ koma muphwanyidwaphwanyidwa.+ Nyamulani zida zankhondo koma muphwanyidwaphwanyidwa. 10  Konzani zochita, koma zidzalephereka.+ Nenani zoti anthu achite, koma sizidzachitidwa, chifukwa Mulungu ali nafe.+ 11  Dzanja lamphamvu la Yehova linali pa ine, ndipo pofuna kuti andipatutse kuti ndisayende panjira ya anthu awa, iye anati: 12  “Anthu inu musamanene kuti: ‘Chiwembu!’ pa nkhani zonse zimene anthu awa amanena kuti: ‘Chiwembu!’+ Musamaope zimene iwo amaopa ndipo musamanjenjemere nazo.+ 13  Yehova wa makamu ndi amene muyenera kumuona kuti ndi woyera,+ ndipo iyeyo ndi amene muyenera kumuopa.+ Iye ndi amene ayenera kukuchititsani kunjenjemera.”+ 14  Iye akhale ngati malo opatulika.+ Koma kwa nyumba zonse ziwiri za Isiraeli, iye akhale ngati mwala wopunthwitsa ndiponso ngati mwala wokhumudwitsa.+ Akhalenso ngati msampha ndi khwekhwe kwa anthu okhala mu Yerusalemu.+ 15  Anthu ambiri pakati pawo adzapunthwa n’kugwa ndi kuthyoka, ndipo adzakodwa n’kugwidwa.+ 16  Kulunga umboni.+ Mata lamulo pakati pa ophunzira anga.+ 17  Ine ndiziyembekezera Yehova,+ amene wabisira nkhope yake nyumba ya Yakobo,+ ndipo ndithu ndiziyembekezera iyeyo.+ 18  Taonani, ine ndi ana amene Yehova wandipatsa+ tili ngati zizindikiro+ ndiponso ngati zozizwitsa mu Isiraeli, zochokera kwa Yehova wa makamu amene amakhala m’phiri la Ziyoni.+ 19  Akakuuzani anthu inu kuti: “Funsirani kwa anthu olankhula ndi mizimu+ kapena kwa anthu amene ali ndi mzimu wolosera zam’tsogolo, omwe amalira ngati mbalame+ ndiponso amalankhula motsitsa mawu,” kodi mtundu uliwonse wa anthu suyenera kufunsira kwa Mulungu wake?+ Kodi tizifunsira kwa anthu akufa kuti athandize anthu amoyo?+ 20  Funsirani kwa lamulo ndi umboni!+ Ndithu iwo azingonena zinthu zogwirizana ndi mawu amenewa,+ koma sadzaona kuwala kwa m’bandakucha.+ 21  Aliyense adzadutsa m’dzikolo akuzunzika ndiponso ali ndi njala.+ Chifukwa chakuti ali ndi njala ndiponso wakwiya, adzatukwana mfumu yake ndi Mulungu+ wake ndipo azidzayang’ana kumwamba. 22  Iye adzayang’ana padziko lapansi koma adzangoonapo kuzunzika, mdima,+ kuda, nthawi zovuta ndi zakuda bii, zopanda kuwala.+

Mawu a M'munsi

Dzinali limatanthauza kuti, “Fulumira Iwe Zofunkha, kapena Kufulumirira Zofunkha. Iye Wabwera Mofulumira ku Zolanda.”
Umenewu ndi mtsinje wa Firate.