Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yeremiya 11:1-23

11  Mawu amene Yehova anauza Yeremiya ndi awa:  “Imvani mawu a pangano langa, anthu inu! “Anthu a ku Yuda komanso okhala mu Yerusalemu ukawauze+ mawu amenewa.  Ukanene kuti, ‘Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti: “Munthu aliyense wosamvera mawu a m’pangano limeneli ndi wotembereredwa.+  Makolo anu ndinawalamula kumvera mawu amenewa pamene ndinali kuwatulutsa m’dziko la Iguputo,+ pamene ndinali kuwatulutsa m’ng’anjo yachitsulo.+ Ndinawalamula kuti, ‘Muzimvera mawu anga, ndipo muzichita zinthu motsatira malamulo onse amene ndakupatsani.+ Mukatero mudzakhaladi anthu anga, ndipo ine ndidzakhala Mulungu wanu,+  kuti ndikwaniritse lumbiro limene ndinalumbirira makolo anu+ kuti ndidzawapatsa dziko loyenda mkaka ndi uchi,+ monga mmene zilili lero.’”’” Pamenepo ine ndinayankha kuti: “Zikhale momwemo,* inu Yehova.”  Yehova anapitiriza kundiuza kuti: “Lalikira mawu onsewa m’mizinda ya Yuda ndi m’misewu ya Yerusalemu+ kuti, ‘Anthu inu, imvani mawu a pangano langa, ndipo muchite zimene akunena.+  Inetu ndinalangiza makolo anu pamene ndinali kuwatulutsa m’dziko la Iguputo+ ndipo ndikupitiriza kutero. Ndinali kudzuka m’mawa kwambiri ndi kuwalangiza kuti: “Muzimvera mawu anga.”+  Koma iwo sanamvere kapena kutchera khutu.+ M’malomwake aliyense wa iwo anapitiriza kuumitsa mtima wake woipawo.+ Choncho ndinawalanga mogwirizana ndi mawu onse amene ndinanena m’pangano langa, amene ndinawalamula kuti awasunge, koma sanawasunge.’”  Yehova anandiuzanso kuti: “Zadziwika kuti anthu a mu Yuda komanso okhala mu Yerusalemu akukonza chiwembu chondipandukira.+ 10  Iwo abwerera ku zolakwa zimene makolo awo+ anachita kalekale. Makolowo anakana kumvera mawu anga, m’malomwake anayamba kutsatira milungu ina kuti aitumikire.+ A m’nyumba ya Isiraeli ndi a m’nyumba ya Yuda aphwanya pangano langa limene ndinachita ndi makolo awo.+ 11  Choncho Yehova wanena kuti, ‘Ndiwagwetsera tsoka+ limene sadzatha kulithawa.+ Iwo adzandiitana kuti ndiwathandize, koma sindidzawamvera.+ 12  Ndipo mizinda ya Yuda komanso anthu okhala mu Yerusalemu adzapita kukapempha thandizo kwa milungu imene akuifukizira nsembe zautsi.+ Koma milungu imeneyo sidzawapulumutsa pa nthawi ya tsoka lawo.+ 13  Pakuti milungu yako, iwe Yuda,+ yafanana ndi mizinda yako kuchuluka kwake. Ndipo chinthu chochititsa manyazi+ mwachimangira maguwa ansembe, anthu inu. Mwachimangira maguwa ansembe ochuluka mofanana ndi misewu ya mu Yerusalemu. Mwamanga maguwa ansembe kuti muzifukizira Baala nsembe zautsi.’+ 14  “Tsopano iwe, usawapempherere anthu awa, ndipo usawalirire kwa ine mochonderera. Usawaperekere pemphero,+ chifukwa ine sindidzamvetsera pamene iwo akundiitana chifukwa cha tsoka limene lawagwera.+ 15  “Kodi anthu anga okondedwa akufuna chiyani m’nyumba yanga+ pamene ambiri a iwo akuchita zoipa zoterezi?+ Kodi nyama yopatulika imene amaipereka nsembe idzawapulumutsa tsoka lawo likadzafika?+ Kodi iwo adzakondwera pa nthawi imeneyo?+ 16  Yehova wakutchulani dzina+ lakuti, ‘Mtengo waukulu wa maolivi wa masamba ambiri obiriwira, wokongola, wobala zipatso komanso wooneka bwino.’ Koma pali phokoso lamphamvu ndipo mtengowo auyatsa moto, komanso adani athyola nthambi zake.+ 17  “Yehova wa makamu, Wokubzalani,+ wanena kuti tsoka lidzakugwerani chifukwa cha zoipa zimene a m’nyumba ya Isiraeli+ ndi a m’nyumba ya Yuda achita ndi kundikhumudwitsa nazo pofukizira Baala nsembe zautsi.”+ 18  Yehova wandidziwitsa. Pa nthawiyo, inu Mulungu, munandionetsa zochita zawo.+ 19  Ndipo ine ndinali ngati mwana wa nkhosa wamphongo wokondedwa mwapadera, amene akupita kukaphedwa.+ Ine sindinadziwe kuti andikonzera ziwembu+ ndi kunena kuti: “Tiyeni tiwononge mtengowu pamodzi ndi zipatso zake. Tiyeni timuchotse m’dziko la anthu amoyo,+ kuti dzina lake lisakumbukikenso.” 20  Koma Yehova wa makamu amaweruza mwachilungamo.+ Amafufuza impso ndi mtima.+ Inu Mulungu, ndiloleni ndione mukuwapatsa chilango, pakuti ine ndakufotokozerani mlandu wanga.+ 21  Choncho Yehova wanena motsutsana ndi anthu a ku Anatoti+ amene akufuna moyo wako, ndipo akunena kuti: “Usanenere m’dzina la Yehova,+ ngati ukufuna kuti tisakuphe.” 22  Yehova wa makamu wanena kuti: “Tsopano ndikuwapatsa chilango. Anyamata adzafa ndi lupanga.+ Ana awo aamuna ndi aakazi adzafa ndi njala yaikulu.+ 23  Ndipo sipadzapezeka wotsala pakati pawo, chifukwa ndidzadzetsa tsoka pa anthu a ku Anatoti,+ m’chaka chimene ndidzawapatsa chilango.”+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti “Ame!” m’Chiheberi.