Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Numeri 12:1-16

12  Tsopano Miriamu ndi Aroni anayamba kum’nena Mose chifukwa cha mkazi wachikusi amene anam’kwatira.+  Iwo ankanena kuti: “Kodi Yehova walankhula kudzera kwa Mose yekha? Kodi sanalankhulenso kudzera kwa ife?”+ Koma Yehova anali kumvetsera.+  Moseyo anali munthu wofatsa kwambiri+ kuposa anthu onse amene anali padziko lapansi.  Kenako Yehova anauza Mose, Aroni ndi Miriamu kuti: “Nonse atatu nyamukani, mupite kuchihema chokumanako.” Pamenepo atatuwo ananyamuka n’kupita.  Tsopano Yehova anatsika mumtambo woima njo ngati chipilala+ n’kuima pakhomo la chihema chokumanako, ndipo anaitana Aroni ndi Miriamu. Pamenepo iwo anayandikira kumeneko.  Iye anawauza kuti: “Mvetserani mawu anga. Pakanakhala mneneri wa Yehova pakati panu, ndikanamudziwitsa za ine m’masomphenya,+ ndipo ndikanalankhula naye m’maloto.+  Koma sindikutero ndi mtumiki wanga Mose.+ Iye ndamuikiza nyumba yanga yonse.+  Ndimalankhula naye pamasom’pamaso,+ kumuuza zinthu momveka bwino osati mophiphiritsa,+ ndipo amaona maonekedwe a Yehova.+ Tsopano n’chifukwa chiyani inu simunaope kum’nena Mose mtumiki wanga?”+  Pamenepo Yehova anawakwiyira koopsa, n’kuchokapo. 10  Kenako mtambo uja unachoka pamwamba pa chihemacho. Pomwepo, Miriamu anagwidwa ndi khate loyera mbuu!+ Aroni atacheuka, anangoona kuti Miriamu wachita khate.+ 11  Atangoona choncho, Aroni anachonderera Mose kuti: “Pepani mbuyanga, chonde, musawerengere tchimo limene tachita mopusali.+ 12  Chonde, musangomulekerera Miriamu kuti akhale ngati mwana wobadwa wakufa,+ wotuluka m’mimba mwa amayi ake mnofu wake utawola mbali ina.” 13  Pamenepo Mose anayamba kufuulira Yehova kuti: “Chonde Mulungu wanga! M’chiritseni chonde!”+ 14  Ndiyeno Yehova anauza Mose kuti: “Kodi bambo ake akanam’lavulira+ malovu kumaso, sakanakhala wonyazitsidwa masiku 7? Choncho m’tulutseni+ akakhale kunja kwa msasa masiku 7,+ pambuyo pake mum’landire mumsasamo.”+ 15  Chotero Miriamu anatulutsidwa kukakhala kunja kwa msasa masiku 7,+ ndipo anthuwo sanasamuke kufikira Miriamu atalandiridwanso mumsasa. 16  Pambuyo pake, anthuwo anachoka ku Hazeroti,+ n’kukamanga msasa m’chipululu cha Parana.+

Mawu a M'munsi