Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti | BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Salimo 37:1-40

Salimo la Davide. א [ʼAʹleph] 37  Usapse mtima chifukwa cha anthu ochita zoipa.+ Usakhumbe kukhala ngati anthu ochita zosalungama.+   Pakuti adzafota mwamsanga ngati udzu,+ Adzanyala ngati msipu watsopano wobiriwira.+ ב [Behth]   Khulupirira Yehova ndipo chita zabwino.+ Khala padziko lapansi, ndipo khala wokhulupirika m’zochita zako zonse.+   Komanso sangalala mwa Yehova,+ Ndipo adzakupatsa zokhumba za mtima wako.+ ג [Giʹmel]   Lola kuti Yehova akutsogolere panjira yako,+ Umudalire+ ndipo iye adzachitapo kanthu.+   Iye adzaonetsa poyera kulungama kwako kuti kuunike ngati kuwala,+ Adzaonetsa poyera chilungamo chako kuti chiwale ngati usana.+ ד [Daʹleth]   Khala chete pamaso pa Yehova,+ Ndipo umuyembekezere ndi mtima wako wonse.+ Usapse mtima ndi aliyense amene zinthu zikumuyendera bwino,+ Munthu amene akukwaniritsa zolinga zake zoipa.+ ה [Heʼ]   Usapse mtima ndipo pewa kukwiya.+ Usapse mtima kuti ungachite choipa.+   Pakuti ochita zoipa adzaphedwa.+ Koma oyembekezera Yehova ndi amene  adzalandire dziko lapansi.+ ו [Waw] 10  Patsala kanthawi kochepa, woipa sadzakhalakonso.+ Udzayang’ana pamene anali kukhala, ndipo sadzapezekapo.+ 11  Koma anthu ofatsa adzalandira dziko lapansi,+ Ndipo adzasangalala ndi mtendere wochuluka.+ ז [Zaʹyin] 12  Woipa akukonzera chiwembu munthu wolungama,+ Ndipo akumukukutira mano.+ 13  Koma Yehova adzamuseka,+ Pakuti akuona kuti chimaliziro chake chifika.+ ח [Chehth] 14  Oipa asolola lupanga ndipo akunga uta wawo,+ Kuti agwetse osautsika ndi osauka,+ Kuti aphe anthu amene njira zawo ndi zowongoka.+ 15  Lupanga lawo lidzalowa mumtima mwawo,+ Ndipo mauta awo adzathyoka.+ ט [Tehth] 16  Zinthu zochepa za munthu wolungama ndi zabwino+ Kusiyana ndi zinthu zochuluka za anthu ambiri oipa.+ 17  Pakuti manja a anthu oipa adzathyoledwa,+ Koma Yehova adzathandiza anthu olungama.+ י [Yohdh] 18  Yehova amadziwa za moyo wa anthu osalakwa,+ Ndipo cholowa chawo chidzakhalapo mpaka kalekale.+ 19  Pa nthawi yatsoka sadzachita manyazi,+ Ndipo pa nthawi ya njala adzakhuta.+ כ [Kaph] 20  Pakuti anthu oipa adzatheratu onse,+ Ndipo adani a Yehova adzafanana ndi busa la msipu wobiriwira mochititsa kaso. Iwo adzatha.+ Adzazimiririka ndi kusanduka utsi.+ ל [Laʹmedh] 21  Munthu woipa amakongola zinthu za ena koma osabweza,+ Koma wolungama amakomera mtima ena ndipo amapereka mphatso.+ 22  Anthu amene Mulungu akuwadalitsa adzalandira dziko lapansi,+ Koma amene wawatemberera adzaphedwa.+ מ [Mem] 23  Yehova walimbitsa mapazi a munthu wamphamvu zake,+ Ndipo Mulungu amakondwera ndi njira zake.+ 24  Ngakhale atapunthwa, sadzagweratu,+ Pakuti Yehova wamugwira dzanja.+ נ [Nun] 25  Ndinali mwana, ndipo tsopano ndakula,+ Koma sindinaonepo munthu aliyense wolungama atasiyidwa,+ Kapena ana ake akupemphapempha chakudya.+ 26  Tsiku lililonse amakomera mtima ena ndi kuwakongoza zinthu,+ Ndipo ana ake adzalandira madalitso.+ ס [Saʹmekh] 27  Patuka pa choipa ndipo uchite chabwino,+ Ukatero udzakhala padziko lapansi mpaka kalekale.+ 28  Pakuti Yehova amakonda chilungamo,+ Ndipo sadzasiya anthu ake okhulupirika.+ ע [ʽAʹyin]Adzawateteza mpaka kalekale.+ Koma ana a anthu oipa adzaphedwa.+ 29  Olungama adzalandira dziko lapansi,+ Ndipo adzakhala mmenemo kwamuyaya.+ פ [Peʼ] 30  Pakamwa pa munthu wolungama pamalankhula zinthu zanzeru,+ Ndipo lilime lake limalankhula zinthu zachilungamo.+ 31  Chilamulo cha Mulungu wake chili mumtima mwake.+ Poyenda mapazi ake sadzaterereka.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Woipa amalondalonda munthu wolungama,+ Ndipo amafuna kuti amuphe.+ 33  Koma Yehova sadzasiya wolungama m’manja mwa woipayo,+ Ndipo pamene wolungamayo akuweruzidwa, Mulungu sadzamuona monga wolakwa.+ ק [Qohph] 34  Yembekezera Yehova, ndi kusunga njira zake,+ Ndipo adzakukweza kuti ulandire dziko lapansi.+ Pamene oipa akuphedwa, iwe udzaona.+ ר [Rehsh] 35  Ine ndaona munthu woipa, wolamulira mwankhanza+ Zinthu zikumuyendera bwino ngati mtengo waukulu wa masamba obiriwira bwino panthaka yake.+ 36  Koma anafa ndipo sanapezekenso.+ Ndinamufunafuna ndipo sindinamupeze.+ ש [Shin] 37  Ona munthu wosalakwa ndipo yang’anitsitsa munthu wolungama,+ Pakuti tsogolo la munthu ameneyu ndi lamtendere.+ 38  Koma anthu onse ochimwa adzafafanizidwa.+ M’tsogolo, anthu oipa adzaphedwa.+ ת [Taw] 39  Chipulumutso cha anthu olungama chimachokera kwa Yehova.+ Iye ndi malo awo achitetezo champhamvu pa nthawi ya nsautso.+ 40  Yehova adzawathandiza ndi kuwapulumutsa.+ Adzawapulumutsa kwa anthu oipa ndi kuwalanditsa,+ Chifukwa athawira kwa iye.+

Mawu a M'munsi