Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 31:1-24

Kwa wotsogolera nyimbo. Nyimbo ya Davide. 31  Ndathawira kwa inu Yehova.+ Musalole kuti ndichite manyazi.+ Ndipulumutseni chifukwa cha chilungamo chanu.+   Tcherani khutu lanu kwa ine.+ Ndilanditseni mofulumira.+ Mukhale thanthwe lolimba kwa ine,+ Mukhale nyumba ya mpanda wolimba kuti mundipulumutse.+   Pakuti inu ndinu thanthwe langa ndi malo anga achitetezo.+ Chifukwa cha dzina lanu+ mudzanditsogolera ndi kundilozera njira.+   Mudzandiwonjola mu ukonde umene anditchera,+ Pakuti inu ndinu malo anga achitetezo.+   Ndikuikiza mzimu* wanga m’manja mwanu.+ Mwandiwombola,+ inu Yehova, Mulungu wachoonadi.+   Ndimadana ndi olambira mafano opanda pake ndi achabechabe.+ Koma ine ndimadalira Yehova.+   Ndidzakondwera ndi kusangalala chifukwa cha kukoma mtima kwanu kosatha,+ Pakuti mwaona kusautsika kwanga.+ Mwadziwa zowawa zimene zandigwera,+   Simunandipereke m’manja mwa adani.+ Mwapondetsa phazi langa pamalo otakasuka.+   Ndikomereni mtima inu Yehova, pakuti ndasautsika kwambiri.+ Diso langa lafooka chifukwa cha chisoni,+ chimodzimodzinso moyo wanga ndi m’mimba mwanga.+ 10  Chifukwa cha chisoni, moyo wanga watha,+ Ndipo chifukwa cha kuusa moyo kwanga, zaka zanga zafika kumapeto.+ Chifukwa cha zolakwa zanga, mphamvu zanga zafooka,+ Ndipo mafupa anga afooka.+ 11  Ndakhala chitonzo+ pamaso pa onse odana nane,+ Ndipo kwa anthu oyandikana nawo ndakhala chitonzo chachikulu,+ Kwa anthu ondidziwa ndakhala woopsa.+ Akandiona ndili panja amandithawa.+ 12  Ndaiwalidwa ngati munthu wakufa amene anthu sakumukumbukiranso.+ Ndakhala ngati chiwiya chosweka.+ 13  Ndamva zinthu zoipa zimene anthu ambiri akunena,+ Ndamva zochititsa mantha kuchokera kumbali zonse.+ Akasonkhana pamodzi kundichitira upo,+ Amakonza chiwembu kuti achotse moyo wanga.+ 14  Koma ine chikhulupiriro changa chili mwa inu Yehova.+ Ndipo ndikunena kuti: “Inu ndinu Mulungu wanga.”+ 15  Moyo wanga uli m’manja mwanu.+ Ndilanditseni m’manja mwa adani anga ndi kwa anthu ondisakasaka.+ 16  Ndikomereni mtima ine mtumiki wanu.+ Ndipulumutseni mwa kukoma mtima kwanu kosatha.+ 17  Inu Yehova, musalole kuti ndichite manyazi, pakuti ndaitana pa dzina lanu.+ Anthu oipa achite manyazi.+ Akhale chete m’Manda.+ 18  Milomo yachinyengo isowe chonena,+ Milomo imene ikulankhula motsutsana ndi wolungama,+ yosadziletsa pa kudzikweza ndi kunyoza ena.+ 19  Ubwino wanu,+ umene mwasungira anthu okuopani ndi wochuluka kwambiri!+ Ubwino umenewu mwapereka kwa anthu othawira kwa inu. Mwaupereka kwa iwo, ana a anthu akuona.+ 20  Mudzawabisa m’malo otetezeka pafupi ndi inu,+ Kuwachotsa pamaso pa anthu amene asonkhana pamodzi kuti awachitire chiwembu.+ Mudzawabisa mumsasa wanu kwa anthu ofuna kukangana nawo.+ 21  Yehova adalitsike,+ Pakuti wandisonyeza modabwitsa kukoma mtima kosatha+ mumzinda wozingidwa ndi adani.+ 22  Koma ine nditapanikizika ndinati:+ “Ndidzafafanizidwa kuchoka pamaso panu.”+ Ndithudi mwamva kuchonderera kwanga pamene ndinali kufuulira kwa inu kupempha thandizo.+ 23  Kondani Yehova, inu nonse okhulupirika ake.+ Yehova amateteza okhulupirika,+ Koma aliyense wodzikuza adzamulanga mowirikiza.+ 24  Limbani mtima ndipo muchite zinthu mwamphamvu,+ Inu nonse amene mukuyembekezera Yehova.+

Mawu a M'munsi

Onani Zakumapeto 4.