Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 22:1-31

Kwa wotsogolera nyimbo: Nyimboyi iimbidwe motsatira Mbawala Yaikazi ya M’bandakucha. Nyimbo ya Davide. 22  Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine?+ N’chifukwa chiyani mukuchedwa kundipulumutsa?+ N’chifukwa chiyani simukumva mawu a kubuula kwanga?+   Inu Mulungu wanga, ine ndimaitana usana koma simundiyankha.+ Usiku ndimaitanabe, moti sindikukhala chete.+   Koma inu ndinu woyera.+ Mukukhala pakati pa zitamando za Isiraeli.+   Makolo athu anali kudalira inu.+ Iwo anali kudalira inu ndipo munali kuwapulumutsa.+   Iwo anali kufuulira inu,+ ndipo anali kupulumuka.+ Anali kudalira inu, ndipo simunawachititse manyazi.+   Koma ine ndine nyongolotsi+ osati munthu. Anthu amanditonza ndipo ndine wonyozeka kwa anthu.+   Anthu onse ondiona amandinyodola.+ Iwo amandinyogodola ndi pakamwa pawo, ndipo amapukusa mitu yawo mondinyoza.+ Iwo amati:   “Anadzipereka kwa Yehova.+ Amupulumutse Iyeyo!+ Ngati Mulungu amamukonda, amulanditse!”+   Pakuti ndinu amene munanditulutsa m’mimba,+ Amene munandichititsa kumva kuti ndine wotetezeka pamene ndinali kuyamwa mabere a mayi anga.+ 10  Ndinaponyedwa m’manja mwanu kuchokera m’mimba.+ Kuyambira ndili m’mimba mwa mayi anga, inu mwakhala Mulungu wanga.+ 11  Musakhale kutali ndi ine, chifukwa zondisautsa zili pafupi,+ Ndiponso chifukwa ndilibe mthandizi winanso.+ 12  Ng’ombe zazing’ono zamphongo zochuluka zandizungulira.+ Nkhunzi zamphamvu za ku Basana zandizinga.+ 13  Iwo anditsegulira pakamwa pawo mondiopseza,+ Ngati mkango wokhadzula nyama umenenso ukubangula.+ 14  Ndathiridwa pansi ngati madzi.+ Mafupa anga onse alekanalekana.+ Mtima wanga wakhala ngati phula,+ Wasungunuka mkati mwanga.+ 15  Mphamvu yanga yauma gwaa, ngati phale.+ Lilime langa lamamatira kunkhama zanga,+ Ndipo mwandikhazika m’fumbi la imfa.+ 16  Agalu andizungulira.+ Khamu la anthu ochita zoipa landizinga.+ Iwo akuluma manja ndi mapazi anga ngati mkango.+ 17  Ndingathe kuwerenga mafupa anga onse.+ Adaniwo akuona zimenezi, ndipo akundiyang’anitsitsa.+ 18  Iwo akugawana zovala zanga pakati pawo,+ Ndipo akuchita maere pazovala zanga.+ 19  Koma inu Yehova, musakhale kutali ndi ine,+ Inu mphamvu yanga,+ ndithandizeni mofulumira.+ 20  Landitsani moyo wanga ku lupanga,+ Moyo wanga wokhawu umene ndili nawo muulanditse m’kamwa mwa galu.+ 21  Ndipulumutseni m’kamwa mwa mkango,+ Ndipo mundiyankhe ndi kundipulumutsa ku nyanga za ng’ombe zamphongo zam’tchire.+ 22  Ndidzalengeza dzina lanu+ kwa abale anga.+ Ndidzakutamandani pakati pa mpingo.+ 23  Inu oopa Yehova, m’tamandeni!+ Inu nonse mbewu ya Yakobo, m’patseni ulemerero!+ Ndipo muopeni, inu nonse mbewu ya Isiraeli.+ 24  Pakuti iye sananyoze,+ Kapena kunyansidwa ndi nsautso ya munthu wosautsidwa.+ Ndipo sanam’bisire nkhope yake.+ Pamene anamulirira kuti amuthandize, iye anamva.+ 25  Chifukwa cha zimene mwachita ndidzakutamandani mumpingo waukulu.+ Ndidzakwaniritsa malonjezo anga pamaso pa anthu oopa iye.+ 26  Ofatsa adzadya ndi kukhuta.+ Ofunafuna Yehova adzamutamanda.+ Mitima yanu ikhale ndi moyo kosatha.+ 27  Anthu onse okhala kumalekezero a dziko lapansi adzakumbukira Yehova ndi kubwerera kwa iye.+ Ndipo mafuko onse a anthu a mitundu ina adzagwada pamaso panu.+ 28  Pakuti Yehova ndiye mfumu,+ Ndipo akulamulira mitundu.+ 29  Anthu onse a padziko lapansi onyada chifukwa cha chuma chawo adzadya ndi kuwerama.+ Onse otsikira kufumbi adzawerama pamaso pake,+ Ndipo palibe amene adzapulumutsa moyo wake.+ 30  Mbewu idzamutumikira.+ Adzalengeza za Yehova ku m’badwo wotsatira.+ 31  Adzafika ndi kunena za chilungamo chake,+ Adzauza anthu amene adzabadwe kuti iye ndiye wachita zimenezi.+

Mawu a M'munsi