Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Maliro 2:1-22

א [ʼA′leph] 2  Chifukwa chokwiya, Yehova waphimba mwana wamkazi wa Ziyoni ndi mtambo+ wakuda. Iye waponya pansi chokongoletsera+ Isiraeli kuchokera kumwamba.+ Sanakumbukire chopondapo mapazi+ ake pa tsiku la mkwiyo wake. ב [Behth]   Yehova wameza malo okhala a Yakobo. Sanamvere chisoni malo ake alionse.+ Mu ukali wake, iye wagwetsa mipanda yolimba kwambiri+ ya mwana wamkazi wa Yuda. Waipitsa ufumu+ ndi akalonga+ ake ndipo wawagwetsera pansi.+ ג [Gi′mel]   Mu mkwiyo wake wathyola nyanga* iliyonse ya Isiraeli.+ Adani athu atatiukira, iye sanatithandize.+ Mkwiyo wake ukuyakirabe Yakobo ngati moto umene wawononga ponseponse.+ ד [Da′leth]   Wakunga uta wake ngati mdani.+ Dzanja lake lamanja+ lakonzeka ngati la mdani,+ Ndipo wapitiriza kupha+ anthu onse ofunika kwambiri. Ukali wake waukhuthula ngati moto+ m’hema+ wa mwana wamkazi wa Ziyoni. ה [Heʼ]   Yehova wakhala ngati mdani.+ Wameza Isiraeli.+ Iye wameza nsanja zonse za Isiraeli zokhalamo.+ Wawononga malo ake otetezedwa ndiponso mipanda yolimba kwambiri.+ Wachititsa kuti kulira ndi maliro+ zimveke mumzinda wa mwana wamkazi wa Yuda. ו [Waw]   Iye wapasula chisimba*+ chake ngati chisimba cha m’munda+ ndipo wathetsa zikondwerero zake. Yehova wachititsa kuti zikondwerero+ ndi sabata ziiwalike mu Ziyoni, Ndipo mu mkwiyo wake waukulu wakana mfumu ndi wansembe.+ ז [Za′yin]   Yehova wataya guwa lake lansembe.+ Iye wanyoza malo ake opatulika.+ Wapereka m’manja mwa adani makoma* a nsanja zake zokhalamo.+ Iwo afuula m’nyumba ya Yehova ngati pa tsiku lachikondwerero.+ ח [Chehth]   Yehova waganiza zogwetsa mpanda+ wa mwana wamkazi wa Ziyoni. Watambasula chingwe choyezera.+ Sanabweze dzanja lake kuti lisabweretse chiwonongeko.+ Walilitsa+ chiunda chomenyerapo nkhondo ndi mpanda. Zonsezi zatha mphamvu. ט [Tehth]   Zipata+ zake zamira munthaka. Wawononga mipiringidzo yake ndipo waithyolathyola. Mfumu yake ndi akalonga ake ali pakati pa mitundu ina.+ Malamulo sakutsatiridwa.+ Aneneri ake sakuonanso masomphenya ochokera kwa Yehova.+ י [Yohdh] 10  Akuluakulu a mwana wamkazi wa Ziyoni akhala pansi ndipo akhala chete.+ Iwo athira fumbi pamitu+ yawo ndipo avala ziguduli.*+ Anamwali a Yerusalemu aweramitsa mitu yawo mpaka padothi.+ כ [Kaph] 11  Maso anga atopa ndi kulira.+ M’mimba mwanga mukubwadamuka.+ Chiwindi changa chakhuthulidwa+ pansi chifukwa cha kuwonongedwa kwa mwana wamkazi wa anthu anga,+ Ndiponso chifukwa chakuti ana ndi makanda oyamwa akukomoka+ m’mabwalo a mzinda. ל [La′medh] 12  Iwo anali kufunsa amayi awo kuti: “Kodi chakudya ndi vinyo zili kuti?”+ Anali kufunsa chifukwa anali kukomoka m’mabwalo a mzinda ndi kugona pansi ngati anthu ophedwa, Ndiponso chifukwa moyo wawo unali kukhuthukira pachifuwa cha amayi awo. מ [Mem] 13  Kodi ndikusonyeze umboni wotani? Kodi ndingakuyerekezere ndi chiyani, iwe mwana wamkazi wa Yerusalemu?+ Kodi ndikufananitse ndi chiyani kuti ndikutonthoze, namwali iwe, mwana wamkazi wa Ziyoni?+ Pakuti kuwonongeka+ kwako kwafalikira ngati kukula kwa nyanja. Ndani angakuchiritse?+ נ [Nun] 14  Aneneri ako aona masomphenya achabechabe ndi opanda pake+ onena za iwe. Iwo sanaulule zolakwa zako kuti akuteteze n’cholinga choti usatengedwe kupita ku ukapolo,+ Koma anali kuona masomphenya achabechabe ndi osocheretsa+ onena za iwe. ס [Sa′mekh] 15  Anthu onse odutsa mumsewu akakuona, akuwomba m’manja+ monyodola. Akuimba mluzu+ ndi kupukusa mitu+ yawo poona mwana wamkazi wa Yerusalemu. Iwo akunena kuti: “Kodi uwu ndi mzinda umene anali kunena kuti, ‘Ndi wokongola kwambiri, wotamandika padziko lonse lapansi’?”+ פ [Peʼ] 16  Adani ako onse akukutsegulira pakamwa.+ Akuimba mluzu ndi kukukukutira mano.+ Iwo akunena kuti: “Ameneyu timumeza.+ Ndithu, lero ndi tsiku limene takhala tikuyembekezera.+ Lafikadi! Taliona!”+ ע [ʽA′yin] 17  Yehova wachita zimene anali kuganiza.+ Wakwaniritsa zimene ananena,+ Zimene analamula kalekale.+ Wapasula zinthu ndipo sanamve chisoni.+ Wachititsa adani ako kusangalala+ chifukwa cha zimene zakuchitikira. Wakweza nyanga ya adani+ ako. צ [Tsa·dheh′] 18  Mtima wa anthuwo wafuulira Yehova,+ iwe mpanda wa mwana wamkazi wa Ziyoni.+ Gwetsa misozi ngati mtsinje usana ndi usiku.+ Usapume. Mwana wa diso lako asaleke kulira. ק [Qohph] 19  Nyamuka! Lira mofuula usiku, pa nthawi yoyamba ulonda+ wam’mawa. Khuthula+ mtima wako pamaso+ pa Yehova ngati madzi. Pemphera utakweza manja+ ako kwa iye chifukwa cha ana ako, Amene akukomoka ndi njala m’misewu.+ ר [Rehsh] 20  Inu Yehova, yang’anani kuti muone+ yemwe mwamulanga chotere. Kodi amayi azidya zipatso za mimba yawo, ana awo athanzi?+ Kapena kodi wansembe ndi mneneri aziphedwa m’malo opatulika a Yehova?+ ש [Shin] 21  Anyamata ndi amuna okalamba+ agona pansi m’misewu.+ Anamwali anga ndi anyamata anga aphedwa ndi lupanga.+ Mwapha anthu pa tsiku la mkwiyo+ wanu. Onsewo mwawaphadi+ mopanda chisoni.+ ת [Taw] 22  Munaitana+ anthu kuchokera kumalo onse ozungulira, kumene akukhala monga alendo. Pa tsiku la mkwiyo wa Yehova panalibe wothawa kapena wopulumuka.+ Ana onse athanzi amene ndinabereka ndi kuwalera, mdani wanga anawapha.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.
Ena amati “khumbi,” kapena “chitala.”
Ena amati “zipupa,” kapena “zikupa.”
Ena amati “masaka.”