Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Hoseya 9:1-17

9  “Usasangalale iwe Isiraeli.+ Usachite zinthu mokondwera ngati mitundu ina ya anthu,+ pakuti wasiya Mulungu wako chifukwa cha dama.+ Ukukonda kulandira ndalama za uhule wako pamalo onse opunthira mbewu.+  Malo opunthira mbewu ndiponso oponderamo mphesa sakukupatsa chakudya,+ ndipo vinyo wotsekemera akukukhumudwitsa.+  Iwe sudzapitiriza kukhala m’dziko la Yehova.+ Efuraimu adzabwerera ku Iguputo+ ndipo adzadya zinthu zodetsedwa kudziko la Asuri.+  Iye sadzapitiriza kupatsa Yehova nsembe zavinyo.+ Mulungu sadzakondwera ndi nsembe zake,+ chifukwa zili ngati chakudya cha pamaliro.+ Onse amene adzadya chakudyacho adzadziipitsa. Chakudya chawo chidzakhala chongokhutitsa iwowo basi, ndipo sichidzalowa m’nyumba ya Yehova.+  Kodi anthu inu mudzachita chiyani pa tsiku la msonkhano ndi pa tsiku la chikondwerero cha Yehova?+  Inutu mudzachoka chifukwa dzikolo lidzasakazidwa.+ Anthu a ku Iguputo adzakusonkhanitsani pamodzi+ ndipo anthu a ku Mofi+ adzakuikani m’manda. Zomera zoyabwa zidzamera pakatundu wanu wabwino wasiliva.+ M’mahema mwanu mudzamera zitsamba zaminga.+  “Masiku oti uyenderedwe adzafika,+ masiku oti ulipire adzakwana+ ndipo anthu a Isiraeli adzadziwa zimenezi.+ Mneneri adzapusa+ ndipo munthu wolankhula mawu ouziridwa adzalusa, chifukwa cha kuchuluka kwa zolakwa zako+ ndiponso chifukwa cha kuchuluka kwa chidani.”  Pa nthawi ina, mlonda+ wa Efuraimu anali ndi Mulungu wanga.+ Koma tsopano panjira zonse za mneneri,+ pali msampha wa wosaka mbalame.+ M’nyumba ya Mulungu wake muli chidani chachikulu.  Aisiraeli azama nazo zinthu zowononga+ ngati m’masiku a Gibeya.+ Mulungu adzakumbukira zolakwa zawo+ ndipo adzawalanga chifukwa cha machimo awo. 10  “Isiraeli ndinamupeza ali ngati mphesa zam’chipululu.+ Ndinaona makolo a anthu inu ali ngati nkhuyu zoyambirira pamtengo wa mkuyu wongoyamba kumene kubereka.+ Iwo anapita kwa Baala wa ku Peori+ ndipo anadzipereka kwa chinthu chochititsa manyazicho.+ Anakhala onyansa ngati chinthu chimene anali kuchikondacho.+ 11  Ulemerero wa Efuraimu udzauluka ngati mmene imaulukira mbalame,+ moti sipadzakhalanso kubereka, kukhala ndi pakati, kapena kutenga pakati.+ 12  Pakuti ngakhale alere ana awo, ine ndidzawaphera anawo moti sadzakula n’kukhala amuna.+ Tsoka kwa iwo ndikadzawachokera!+ 13  Efuraimu ndamuona akuoneka ngati Turo atabzalidwa pamalo odyetserapo ziweto a msipu wobiriwira.+ Koma iye adzapititsa ana ake kokaphedwa.”+ 14  Inu Yehova, apatseni zimene mukuyenera kuwapatsa.+ Chititsani kuti mimba zawo zizipita padera+ ndiponso mabere awo afote. 15  “Zoipa zawo zonse zinachitikira ku Giligala,+ ndipo ndinadana nawo kwambiri kumeneko.+ Chifukwa cha zochita zawo zoipa, ndidzawathamangitsa panyumba yanga.+ Sindidzapitiriza kuwakonda.+ Akalonga awo onse akuchita makani.+ 16  Efuraimu adzavulazidwa.+ Muzu wake udzauma,+ ndipo sadzaberekanso chipatso chilichonse.+ Komanso ngati angabereke, ndidzapha chipatso chokondedwa cha mimba yawo.”+ 17  Mulungu wanga+ adzawakana chifukwa sanamumvere,+ ndipo iwo adzakhala othawa kwawo pakati pa mitundu ina.+

Mawu a M'munsi