Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Genesis 20:1-18

20  Tsopano Abulahamu anasamutsa msasa wake+ n’kupita kudziko la Negebu. Kenako anakakhala monga mlendo ku Gerari+ pakati pa Kadesi+ ndi Shura.+  Kumeneko Abulahamu anabwerezanso kunena za Sara mkazi wake kuti: “Ndi mlongo wanga.”+ Abimeleki* mfumu ya ku Gerariko atamva zimenezo, anaitanitsa Sara kuti abwere kwa iye.+  Pambuyo pake Mulungu anafikira Abimeleki usiku m’maloto n’kumuuza kuti: “Ufatu iwe chifukwa cha mkazi amene watengayu,+ pakuti ndi mkazi wa mwini.”+  Koma Abimeleki anali asanagone naye Sarayo.+ Chotero iye anati: “Yehova, kodi mudzapha mtundu wosalakwa?+  Kodi mwamunayu sanandiuze yekha kuti, ‘Ndi mlongo wanga’? Ndipo mkaziyunso sananene yekha kuti, ‘Ndi mlongo wanga’? Zimenezitu ndachita popanda mtima wanga kunditsutsa, komanso mosadziwa kuti ndikulakwa.”+  Pamenepo Mulungu woona anamuuza m’malotomo kuti: “Inenso ndinadziwa kuti mtima wako sunakutsutse pochita zimenezi,+ ndipo ndinakutchinga kuti usandichimwire.+ Ndiye chifukwa chake sindinakulole kuti umukhudze mkaziyu.+  Tsopano bweza mkaziyo kwa mwamuna wake. Mwamunayo ndi mneneri,+ ndipo adzakupempherera.+ Ukatero udzakhala ndi moyo. Koma ukapanda kumubweza, udziwe kuti, iweyo ndi anthu ako onse mufa ndithu.”+  Kenako Abimeleki anadzuka m’mawa kwambiri n’kuitana antchito ake onse n’kuwauza zonsezi ndipo anthuwo anachita mantha kwambiri.  Tsopano Abimeleki anaitana Abulahamu, n’kumufunsa kuti: “N’chiyani wachita kwa ifechi? Ndakuchimwira chiyani ine, kuti ubweretse tchimo lalikulu+ chonchi pa ine ndi ufumu wanga? Wandichitira zinthu zosayenera kuchita.”+ 10  Abimeleki anapitiriza kufunsa Abulahamu kuti: “Cholinga chako chinali chiyani makamaka pochita zimenezi?”+ 11  Abulahamu anayankha kuti: “Ndachita zimenezi poganiza kuti, ‘Ndithu anthu a kuno saopa Mulungu,+ andipha ndithu chifukwa cha mkazi wangayu.’+ 12  Komabe, ndi mlongo wangadi ameneyu. Bambo athu ndi amodzi, tinangosiyana mayi, ndipo ndinam’kwatira.+ 13  Mulungu atandichotsa kunyumba kwa bambo anga+ kuti ndiyambe kuyendayenda, ndinauza mkazi wangayu kuti, ‘Undisonyeze kukoma mtima kosatha+ motere: Kumalo alionse kumene tizifika, uziuza anthu za ine kuti: “Ndi mlongo wanga.”’”+ 14  Tsopano Abimeleki anatenga nkhosa, ng’ombe, ndiponso antchito aamuna ndi aakazi n’kumupatsa Abulahamu, ndi kumubwezeranso mkazi wake Sara.+ 15  Abimeleki ananenanso kuti: “Dziko lonseli ndi langa. Ungathe kukhala kulikonse kumene ungakonde.”+ 16  Kenako Abimeleki anauza Sara kuti: “Ndalama zasiliva 1,000 izi ndikuzipereka kwa mlongo wakoyu.+ Zikhale umboni wotsimikizira+ kwa onse amene muli nawo, ndi kwa wina aliyense, kuti sunaipitsidwe.” 17  Kenako Abulahamu anayamba kum’pempherera iye kwa Mulungu woona.+ Chotero Mulungu anachiritsa Abimeleki ndi mkazi wake, ndi akapolo ake aakazi, moti iwo anayamba kubereka ana. 18  Zinatero pakuti Yehova anachititsa kuti akazi onse a m’nyumba ya Abimeleki asabereke, chifukwa cha Sara mkazi wa Abulahamu.+

Mawu a M'munsi

Mwina limeneli linali dzina laudindo.