Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Filimoni 1:1-25

 Ine Paulo, mkaidi+ chifukwa cha Khristu Yesu, pamene ndili limodzi ndi Timoteyo+ m’bale wathu, ndikulembera iwe wokondedwa ndi wantchito mnzathu Filimoni,+  mlongo wathu Apiya ndiponso msilikali mnzathu+ Arikipo,+ ndi mpingo umene umasonkhana m’nyumba mwako:+  Anthu inu, kukoma mtima kwakukulu ndi mtendere wochokera kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Khristu, zikhale nanu.+  Nthawi zonse ndimayamika Mulungu wanga ndikamatchula za iwe m’mapemphero anga,+  pamene ndikumva za chikondi ndi chikhulupiriro chimene uli nacho kwa Ambuye Yesu ndi kwa oyera onse.+  Ndimachita zimenezi kuti upitirize kusonyeza ena chikhulupiriro,+ chifukwa ukudziwa kuti ifeyo tinalandira zinthu zabwino zambiri zokhudzana ndi Khristu.  Chikondi chako m’bale chandisangalatsa ndi kundilimbikitsa kwambiri,+ chifukwa walimbikitsanso mitima ya oyera.+  Pa chifukwa chimenechi, ngakhale kuti mwa Khristu ndili ndi ufulu waukulu wa kulankhula moti nditha kukuuza+ zoyenera kuchita,  ndikukupempha mwachikondi,+ poona mmene ndililimu. Ineyo Paulo ndine wachikulire, komanso tsopano ndine mkaidi+ chifukwa cha Khristu Yesu. 10  Ndikukupempha za mwana wanga+ Onesimo,+ amene ndakhala bambo+ wake pamene ndili m’ndende. 11  Iye kale anali wopanda thandizo kwa iwe, koma tsopano ndi wothandiza kwa iwe ndi ine.+ 12  Ameneyu ndikumutumizanso kwa iwe. Ndithu, iye ndi wapamtima panga weniweni.+ 13  Ndikanakonda kumusunga kuti m’malo mwa iwe,+ apitirize kunditumikira pamene ndili m’ndende+ chifukwa cha uthenga wabwino. 14  Koma sindikufuna kuchita kanthu mwa ine ndekha popanda chilolezo chako, kuti chabwino chimene ungachite chisakhale chokukakamiza, koma uchite mwa kufuna kwa mtima wako.+ 15  Mwina n’chifukwa chake anachoka kwa iwe kwa kanthawi, kuti udzakhale nayenso kwamuyaya. 16  Sukhala nayenso monga kapolo,+ koma woposa kapolo.+ Ukhala naye monga m’bale amene ine ndimamukonda kwambiri,+ ndipo iwe uyenera kumukonda koposa pamenepo popeza iye ndi kapolo wako ndi m’bale wako mwa Ambuye. 17  Choncho, ngati umandionadi kuti ndine mnzako,+ umulandire+ ndi manja awiri monga mmene ungalandirire ineyo. 18  Komanso ngati anakulakwira kanthu kalikonse kapena ngati ali nawe ngongole, ngongole imeneyo ikhale kwa ine. 19  Ine Paulo, ndikulemba ndi dzanja langa:+ Ndidzabweza ngongoleyo. Sindikufunikira kuchita kukuuza zimenezi, pajatu iwenso uli ndi ngongole kwa ine ya moyo wako. 20  Tandilola m’bale kuti ndipindule nawe mwa Ambuye: Ulimbikitse mtima wanga+ monga munthu wotsatira Khristu. 21  Ndikukulembera kalatayi pokhulupirira kuti uchita zimenezi. Ndikudziwa kuti uchita ngakhale zoposa zimene ndanenazi.+ 22  Komanso, ukonzeretu malo anga ogona,+ pakuti ndili ndi chikhulupiriro chakuti chifukwa cha mapemphero+ anu, ndimasulidwa+ kuti ndidzakutumikireni. 23  Epafura,+ mtumiki mnzanga mwa Khristu Yesu, akupereka moni. 24  Antchito anzanga, Maliko, Arisitako,+ Dema+ ndi Luka nawonso akupereka moni. 25  Kukoma mtima kwakukulu kwa Ambuye Yesu Khristu kukhale nanu chifukwa cha mzimu umene mumaonetsa.+

Mawu a M'munsi