Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Agalatiya 2:1-21

2  Ndiyeno patapita zaka 14, ndinapita ku Yerusalemu kachiwiri+ limodzi ndi Baranaba,+ ndipo ndinatenganso Tito.  Ndinapita kumeneko chifukwa ndinauzidwa m’masomphenya kuti ndipiteko.+ Ndipo ndinafotokozera+ amuna odalirika, uthenga wabwino umene ndikuulalikira kwa anthu a mitundu ina. Ndinachita zimenezo chifukwa ndinkaopa kuti mwina ndinali kuthamanga+ popanda phindu, kapena ndinali nditathamanga kale pachabe.+ Koma ndinawafotokozera zimenezi kumbali.  Ndipo ngakhale Tito,+ amene ndinali naye limodzi, sanafunikire kudulidwa,+ ngakhale kuti iye ndi Mgiriki.  Chifukwa cha abale onyenga+ amene analowa pakati pathu mwakachetechete+ ndiponso mozemba monga akazitape, n’cholinga choti awononge ufulu wathu+ umene tili nawo mogwirizana ndi Khristu Yesu, ndiponso kuti atisandutse akapolo+ . . .  anthu amenewa sitinawagonjere,+ ngakhale kwa ola limodzi, kuti inuyo mupitirize kukhala ndi choonadi+ cha uthenga wabwino.  Tsopano kunena za anthu amene ankaoneka ngati apadera,+ kaya pa chiyambi anali anthu otani, zilibe kanthu kwa ine,+ Mulungu sayang’ana nkhope ya munthu,+ kwa ine, amuna odalirika amenewo sanandiphunzitse kalikonse katsopano.  Koma iwo ataona kuti ndapatsidwa+ ntchito yolalikira uthenga wabwino kwa anthu osadulidwa,+ mmene Petulo anapatsidwira ntchito yoti akalalikire uthenga wabwino kwa anthu odulidwa,+  (pajatu iye amene anapatsa Petulo mphamvu yokhala mtumwi kwa anthu odulidwa ndi amene anapatsanso ine mphamvu+ kuti ndikalalikire kwa anthu a mitundu ina)  iwo atazindikira kukoma mtima kwakukulu+ kumene ndinapatsidwa,+ Yakobo,+ Kefa ndi Yohane, amene anali ngati mizati,+ anagwira chanza ineyo ndi Baranaba.+ Anatero posonyeza kuti agwirizana nazo+ zoti ife tipite kwa anthu a mitundu ina, ndipo iwo apite kwa odulidwa. 10  Anangotipempha kuti tizikumbukira aumphawi.+ Ndipo ndayesetsa moona mtima kuchita zimenezi.+ 11  Koma Kefa+ atabwera ku Antiokeya,+ ndinamutsutsa pamasom’pamaso, chifukwa anali wolakwa.+ 12  Pakuti asanafike anthu ena ochokera kwa Yakobo,+ iye anali kudya+ limodzi ndi anthu a mitundu ina, koma anthuwo atafika, iye anadzipatula ndipo anasiya kuchitira nawo zinthu limodzi, chifukwa ankaopa+ anthu odulidwawo.+ 13  Ayuda enawonso anagwirizana naye pochita zachiphamaso zimenezi.+ Ngakhale Baranaba+ nayenso anachita nawo zachiphamasozi. 14  Koma nditaona kuti sanali kuyenda mogwirizana ndi choonadi cha uthenga wabwino,+ ndinanena kwa Kefa pamaso pa onse+ kuti: “Ngati iweyo, ngakhale kuti ndiwe Myuda, ukukhala ngati anthu a mitundu ina, osati ngati Ayuda, n’chifukwa chiyani ukufuna kuchititsa anthu a mitundu ina kuti azitsatira chikhalidwe cha Ayuda?”+ 15  Ifeyo ndife a mtundu wachiyuda.+ Si ife ochimwa+ ochokera mwa anthu a mitundu ina. 16  Popeza tikudziwa kuti munthu amayesedwa wolungama+ mwa kukhulupirira+ Khristu Yesu, osati chifukwa cha ntchito za chilamulo, ife takhulupirira Khristu Yesu. Tachita zimenezi kuti tiyesedwe olungama chifukwa cha chikhulupiriro chathu mwa Khristu,+ osati mwa ntchito zotsatira chilamulo. Tatero chifukwa palibe munthu adzayesedwa wolungama chifukwa cha ntchito zotsatira chilamulo.+ 17  Tsopano ngati ife, pofuna kuyesedwa olungama kudzera mwa Khristu,+ tapezedwanso kuti ndife ochimwa,+ kodi ndiye kuti Khristu wakhala mtumiki wa uchimo?+ Ayi ndithu. 18  Pakuti ngati ndikumanganso zomwezo zimene ndinagwetsa,+ ndiye kuti ndikusonyeza kuti ndine wophwanya malamulo.+ 19  Mwa chilamulo, ine ndinafa ku chilamulo,+ moti sindingachitsatirenso, kuti ndikhale wamoyo kwa Mulungu.+ 20  Ndinapachikidwa limodzi ndi Khristu.+ Si inenso amene ndikukhala ndi moyo,+ koma Khristu ndi amene akukhala ndi moyo mwa ine.+ Zoonadi, moyo umene ndikukhala tsopano,+ ndikukhala mokhulupirira Mwana wa Mulungu, amene anandikonda ndi kudzipereka yekha chifukwa cha ine.+ 21  Sindikukankhira kumbali kukoma mtima kwakukulu kwa Mulungu,+ chifukwa ngati munthu amakhala wolungama kudzera mwa chilamulo,+ ndiye kuti Khristu anangofa pachabe.+

Mawu a M'munsi