Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Timoteyo 4:1-22

4  Pamaso pa Mulungu ndi pa Khristu Yesu, amene anaikidwiratu kudzaweruza+ amoyo ndi akufa,+ akadzaonekera+ bwinobwino ndiponso akadzabwera mu ufumu wake,+ ndikukulamula mwamphamvu kuti,  lalikira mawu.+ Lalikira modzipereka, m’nthawi yabwino+ ndi m’nthawi yovuta.+ Dzudzula,+ tsutsa, dandaulira. Chita zimenezi ndi luso la kuphunzitsa ndiponso moleza mtima kwambiri.+  Pakuti idzafika nthawi imene anthu sadzafunanso chiphunzitso cholondola,+ koma mogwirizana ndi zilakolako zawo, adzadzipezera aphunzitsi kuti amve zowakomera m’khutu.+  Iwo adzasiya kumvetsera choonadi, n’kutembenukira ku nkhani zonama.+  Koma iwe ukhalebe woganiza bwino+ pa zinthu zonse, imva zowawa,+ gwira ntchito ya mlaliki,*+ ndipo ukwaniritse mbali zonse za utumiki wako.+  Pakuti ine ndayamba kale kukhuthulidwa ngati nsembe yachakumwa,+ ndipo nthawi yakuti ndimasuke+ yatsala pang’ono kukwana.  Ndamenya nkhondo yabwino.+ Ndathamanga panjirayo mpaka pa mapeto pake.+ Ndasunga chikhulupiriro.+  Kuyambira panopa mpaka m’tsogolo, andisungira chisoti chachifumu chachilungamo.+ Ambuye, woweruza wolungama,+ adzandipatsa mphotoyo+ m’tsikulo.+ Sadzapatsa ine ndekha ayi, komanso onse amene akhala akuyembekezera kuti iye adzaonekere.  Uchite chilichonse chotheka kuti ubwere kwa ine posachedwa.+ 10  Pakuti Dema+ wandisiya chifukwa chokonda zinthu za m’nthawi* ino,+ ndipo wapita ku Tesalonika. Keresike wapita ku Galatiya,+ ndipo Tito wapita ku Dalimatiya. 11  Luka yekha ndiye amene ali ndi ine. Pobwera utengenso Maliko, pakuti iye ndi wofunika kwa ine chifukwa amandithandiza+ pa utumiki wanga. 12  Koma Tukiko+ ndamutuma ku Efeso. 13  Unditengerekonso chovala champhepo chimene ndinachisiya ku Torowa+ kwa Karipo ndi mipukutu, makamaka yazikopa ija. 14  Alekizanda,+ wosula zinthu zamkuwa uja, anandichitira zoipa zambiri. Yehova adzamubwezera malinga ndi ntchito zake,+ 15  ndipo iwenso uchenjere naye, chifukwa anatsutsa mawu athu mwamphamvu. 16  Pamene ndinali kudziteteza koyamba pa mlandu wanga, palibe amene anakhala kumbali yanga. Onse anandisiya ndekha.+ Ngakhale zinali choncho, usakhale mlandu kwa iwo.+ 17  Koma Ambuye anaima pafupi ndi ine+ ndi kundipatsa mphamvu,+ kuti kudzera mwa ine, ntchito yolalikira ichitidwe mokwanira, ndi kuti mitundu yonse ya anthu imve uthengawo.+ Ndiponso ndinapulumutsidwa m’kamwa mwa mkango.+ 18  Ambuye adzandipulumutsa ku choipa chilichonse+ ndipo adzandisungira ufumu wake wakumwamba.+ Iye apatsidwe ulemerero mpaka muyaya. Ame. 19  Undiperekere moni kwa Purisika+ ndi Akula, ndi banja la Onesiforo.+ 20  Erasito+ anatsalira ku Korinto,+ koma Terofimo+ ndinamusiya akudwala ku Mileto.+ 21  Uchite chilichonse chotheka kuti ufike kuno nyengo yachisanu isanayambe. Ebulo, Pude, Lino ndiponso Kalaudiya ndi abale onse, akupereka moni. 22  Ambuye akhale nawe chifukwa cha mzimu umene umaonetsa.+ Kukoma mtima kwake kwakukulu kukhale nanu.

Mawu a M'munsi

“Mlaliki” palembali akutanthauza “mmishonale.”
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.