Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Samueli 4:1-12

4  Mwana+ wa Sauli atamva kuti Abineri wafa ku Heburoni,+ manja ake analefuka+ ndipo Aisiraeli onse anasokonezeka.  Panali amuna awiri, atsogoleri a magulu a achifwamba+ a mwana wa Sauli. Mmodzi dzina lake anali Bana ndipo wina dzina lake anali Rekabu. Onsewa anali ana a Rimoni Mbeeroti+ wa fuko la Benjamini, pakuti dera la Beeroti nalonso linali kuonedwa ngati gawo la fuko la Benjamini.  Ndiyeno anthu a ku Beeroti anathawira ku Gitaimu,+ ndipo akhala kumeneko monga alendo mpaka lero.  Yonatani+ mwana wa Sauli anali ndi mwana wamwamuna wolumala mapazi.+ Mwanayu anali ndi zaka zisanu pamene kunabwera uthenga wa imfa ya Sauli ndi Yonatani kuchokera ku Yezereeli.+ Uthengawu utafika, mlezi wake anamunyamula ndi kuthawa naye. Pamene anali kuthawa mwamantha, mleziyo anagwetsa mwanayo ndipo analumala. Mwanayo dzina lake anali Mefiboseti.+  Rekabu ndi Bana, ana aamuna a Rimoni Mbeeroti, ananyamuka kupita kunyumba ya Isi-boseti+ masana kutatentha, ndipo anamupeza akugona.  Iwo analowa m’nyumbamo ngati anthu ofuna tirigu, kenako anakantha Isi-boseti pamimba.+ Atatero, Rekabu ndi m’bale wake Bana+ anathawa kuti asadziwike.  Iwo atalowa m’nyumbamo, anapeza Isi-boseti atagona pabedi m’chipinda chake, ndipo anamukantha ndi kumupha.+ Kenako anamudula mutu+ ndipo anautenga ndi kuyenda nawo usiku wonse mumsewu wopita ku Araba.  Kenako mutu wa Isi-boseti+ uja anafika nawo kwa Davide ku Heburoni ndi kuuza mfumuyo kuti: “Nawu mutu wa Isi-boseti mwana wa mdani wanu Sauli,+ amene anali kufunafuna moyo wanu.+ Lero Yehova wabwezera+ Sauli ndi mbadwa zake chifukwa cha inu mbuyanga mfumu.”  Koma Davide anayankha Rekabu ndi m’bale wake Bana, ana a Rimoni Mbeeroti kuti: “Pali Yehova Mulungu wamoyo,+ amene anawombola+ moyo wanga+ m’masautso anga onse,+ 10  pamene munthu wina anandibweretsera uthenga+ wakuti, ‘Sauli wafa,’ ndipo iye anali kuganiza kuti wabweretsa uthenga wabwino, ine ndinamugwira ndi kumupha+ ku Zikilaga m’malo momulipira monga mthenga. 11  Ndiye kuli bwanji pamene anthu oipa+ apha munthu wolungama pabedi m’nyumba yake? Kodi sindiyenera kufuna magazi ake m’manja mwanu+ ndi kukuchotsani padziko?”+ 12  Pamenepo Davide analamula anyamata ake ndipo anapha Rekabu ndi Bana+ ndipo anadula manja ndi mapazi awo. Kenako anawapachika+ pafupi ndi dziwe la ku Heburoni, koma anatenga mutu wa Isi-boseti ndi kuuika m’manda a Abineri ku Heburoni.+

Mawu a M'munsi