Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Mbiri 22:1-12

22  Kenako anthu okhala mu Yerusalemu analonga ufumu Ahaziya*+ mwana wake wamng’ono kwambiri, kukhala mfumu m’malo mwake (chifukwa gulu la achifwamba limene linabwera ndi Aluya+ kumsasa linapha ana ake onse akuluakulu).+ Tsopano Ahaziya mwana wa Yehoramu anayamba kulamulira monga mfumu ya Yuda.  Iye anayamba kulamulira+ ali ndi zaka 22 ndipo analamulira ku Yerusalemu chaka chimodzi. Amayi ake dzina lawo linali Ataliya+ mdzukulu wa Omuri.+  Ahaziya nayenso anayenda m’njira za anthu a m’nyumba ya Ahabu+ chifukwa amayi ake+ ndi amene anali kumulangiza kuti azichita zoipa.  Iye anapitiriza kuchita zoipa pamaso pa Yehova monga anachitira a m’nyumba ya Ahabu, chifukwa iwowo anakhala alangizi+ ake pambuyo pa imfa ya bambo ake, ndipo anam’pweteketsa.  Anatsatira malangizo+ awo ndipo anapita kunkhondo ndi Yehoramu+ mwana wa Ahabu mfumu ya Isiraeli, kukamenyana ndi Hazaeli+ mfumu ya Siriya ku Ramoti-giliyadi.+ Kumeneko oponya mivi analasa Yehoramu.+  Choncho Yehoramu anabwerera n’kupita ku Yezereeli+ kuti akachire zilonda zimene anam’vulaza ku Rama,+ pamene anali kumenyana ndi Hazaeli mfumu ya Siriya. Chotero Azariya*+ mwana wa Yehoramu+ mfumu ya Yuda anapita ku Yezereeli kukaona Yehoramu+ mwana wa Ahabu chifukwa anali kudwala.+  Koma Mulungu ndi amene anachititsa+ kuti Ahaziya awonongeke+ mwa kupita kwa Yehoramu. Atafika kumeneko, anatengana+ ndi Yehoramu n’kupita kukakumana ndi Yehu+ mdzukulu wa Nimusi,+ yemwe Yehova anam’dzoza+ kuti aphe a m’nyumba ya Ahabu.+  Yehu atangoyamba kulimbana ndi a m’nyumba ya Ahabu,+ anapeza akalonga a Yuda ndi ana a abale ake a Ahaziya,+ omwe anali atumiki a Ahaziya, ndipo anawapha.+  Kenako iye anayamba kufunafuna Ahaziya ndipo anthu anam’gwira+ akubisala ku Samariya+ n’kupita naye kwa Yehu. Atatero iwo anamupha n’kumuika m’manda+ popeza anati: “Iye ndi mdzukulu wa Yehosafati,+ yemwe anafunafuna Yehova ndi mtima wake wonse.”+ Tsopano panalibe aliyense wa m’nyumba ya Ahaziya amene akanatha kulamulira ufumuwo. 10  Kenako Ataliya,+ mayi wa Ahaziya ataona kuti mwana wake wafa, anapha ana onse achifumu a nyumba ya Yuda.+ 11  Koma Yehosabati+ mwana wamkazi wa mfumu, anaba Yehoasi+ mwana wamwamuna wa Ahaziya, pakati pa ana aamuna a mfumu amene anayenera kuphedwa. Anatenga Yehoasi pamodzi ndi mlezi wake n’kukamubisa m’chipinda chamkati chogona. Yehosabati, mwana wamkazi wa Mfumu Yehoramu,+ mkazi wa wansembe Yehoyada,+ (popeza iye anali mlongo wake wa Ahaziya,) anabisa mwanayo chifukwa choopa Ataliya, ndipo mwanayo sanaphedwe.+ 12  Anapitiriza kubisidwa m’nyumba ya Mulungu woona zaka 6,+ pamene Ataliya+ anali mfumukazi ya dzikolo.+

Mawu a M'munsi

Ahaziya ameneyu ndi “Yehoahazi” pa 2Mb 21:17.
Ameneyu akutchedwa “Ahaziya” pa vesi 1, 2, 7-11.