Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Mbiri 10:1-19

10  Tsopano Rehobowamu+ anapita ku Sekemu,+ chifukwa kumeneko n’kumene Aisiraeli onse anasonkhana kuti akamulonge ufumu.  Yerobowamu+ mwana wa Nebati atamva zimenezi ali ku Iguputo,+ (pajatu anathawa mfumu Solomo,) nthawi yomweyo anabwerera kuchokera ku Iguputoko.+  Choncho anthu anatumiza uthenga womuitana, ndipo Yerobowamu ndi Aisiraeli onse anabwera n’kuyamba kulankhula ndi Rehobowamu kuti:+  “Bambo anu anaumitsa goli lathu.+ Tsopano inuyo mufewetse ntchito yowawa ya bambo anu ndi goli lawo lolemera+ limene anatisenzetsa, ndipo tidzakutumikirani.”+  Rehobowamu atamva zimenezi anauza anthuwo kuti: “Pitani kaye kwa masiku atatu, ndipo mukabwerenso kwa ine.” Anthuwo anapitadi.  Ndiyeno Mfumu Rehobowamu inafunsira nzeru+ kwa akulu amene anali kutumikira bambo ake Solomo pamene anali moyo. Inawafunsa kuti: “Kodi mukuganiza kuti anthuwa ndiwayankhe bwanji?”+  Iwo anaiuza kuti: “Mukakhala munthu wabwino kwa anthuwa ndi kuchita zowasangalatsa, ndiponso mukawayankha ndi mawu abwino,+ iwo adzakhala atumiki anu nthawi zonse.”+  Koma iye sanamvere malangizo+ ochokera kwa akulu aja, m’malomwake anayamba kukafunsira malangizo kwa achinyamata amene anakulira naye limodzi,+ omwe anali kum’tumikira.+  Iye anawafunsa kuti: “Kodi mungapereke malangizo+ otani kuti tiwayankhe anthuwa amene andipempha kuti, ‘Fewetsani goli limene bambo anu anatisenzetsa’?”+ 10  Achinyamata amene anakulira naye limodziwo anamuuza kuti: “Izi n’zimene mukanene kwa anthu awa amene akuuzani kuti, ‘Bambo anu anatisenzetsa goli lolemera, koma inuyo mutipeputsireko.’ Muwauze kuti,+ ‘Chala changa chaching’ono chidzakhala chachikulu kuposa chiuno cha bambo anga.+ 11  Bambo anga anakusenzetsani goli lolemera koma ineyo ndiwonjezera goli lanulo.+ Bambo anga anakukwapulani ndi zikwapu koma ineyo ndikukwapulani ndi zikoti zaminga.’”+ 12  Pa tsiku lachitatu, Yerobowamu ndi anthu onse anapita kwa Rehobowamu, monga momwe mfumuyo inanenera kuti: “Mukabwerenso kwa ine pa tsiku lachitatu.”+ 13  Mfumuyo inayamba kuyankha anthuwo mwaukali.+ Chotero Mfumu Rehobowamu inasiya malangizo+ a akulu aja.+ 14  Iyo inayamba kulankhula kwa anthuwo motsatira malangizo amene achinyamata aja anaipatsa.+ Inati: “Ine ndidzakusenzetsani goli lolemera kwambiri, ndipo ndidzawonjezera goli lanulo. Bambo anga anakukwapulani ndi zikwapu, koma ine ndidzakukwapulani ndi zikoti zaminga.”+ 15  Mfumuyo sinamvere anthuwo chifukwa zinthu zinatembenuka chonchi mwa kufuna kwa Mulungu woona,+ kuti Yehova akwaniritse mawu ake+ amene analankhula kwa Yerobowamu mwana wa Nebati,+ kudzera mwa Ahiya+ Msilo.+ 16  Popeza kuti mfumuyo sinawamvere Aisiraeli onsewo, iwo anayankha mfumuyo kuti: “Tili ndi gawo lanji mwa Davide?+ Ife tilibe cholowa mwa mwana wa Jese.+ Aisiraeli inu, aliyense apite kwa milungu yake!+ Tsopano iwe Davide,+ uzisamalira nyumba yako yokha.” Aisiraeliwo atatero, onse anayamba kubwerera kumahema awo. 17  Koma Rehobowamu anapitiriza kulamulira ana a Isiraeli amene anali kukhala m’mizinda ya ku Yuda.+ 18  Kenako Mfumu Rehobowamu inatumiza Hadoramu+ amene anali kuyang’anira anthu ogwira ntchito yokakamiza, koma ana a Isiraeli anam’ponya miyala+ n’kumupha. Komabe, Mfumu Rehobowamu inakwanitsa kukwera galeta lake n’kuthawira ku Yerusalemu.+ 19  Ndipo Aisiraeli anapitiriza kuukira+ nyumba ya Davide mpaka lero.

Mawu a M'munsi