Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Samueli 24:1-22

24  Ndiyeno zimene zinachitika n’zakuti, Sauli atangobwerera kuchokera kothamangitsa Afilisiti,+ kunabwera uthenga wakuti: “Davide ali m’chipululu cha Eni-gedi.”+  Pamenepo Sauli anatenga amuna osankhidwa mwapadera 3,000+ mu Isiraeli monse, ndipo anapita kukafunafuna Davide+ ndi amuna amene anali kuyenda naye m’matanthwe amene mumakhala mbuzi za m’mapiri.+  Patapita nthawi, Sauli anafika kumakola a nkhosa amiyala m’mphepete mwa msewu, kumene kunali phanga. Choncho Sauli analowa mmenemo kukadzithandiza.+ Davide ndi amuna amene anali kuyenda naye anali atakhala pansi m’zigawo za mkatikati za phangalo,+ kumbuyo kwambiri.  Amuna amene anali ndi Davidewo anayamba kumuuza kuti: “Lerotu ndi tsiku limene Yehova akukuuzani kuti, ‘Taona, ndapereka mdani wako m’manja mwako,+ ndipo umuchitire chilichonse chimene ukuona kuti n’chabwino.’”+ Choncho Davide ananyamuka ndipo mwakachetechete anadula kansalu m’munsi mwa malaya akunja odula manja a Sauli.  Koma pambuyo pake, Davide anavutika mumtima mwake+ chifukwa chakuti anali atadula kansalu m’munsi mwa malaya akunja odula manja a Sauli.  Choncho iye anauza amuna amene anali kuyenda naye kuti: “Sindinayenere m’pang’ono pomwe kuchitira mbuyanga zimenezi pamaso pa Yehova. Iye ndi wodzozedwa+ wa Yehova. Sindinayenere kutambasula dzanja langa ndi kumuukira, pakuti iye ndi wodzozedwa wa Yehova.”+  Chotero ndi mawu amenewa, Davide anabalalitsa amuna amene anali kuyenda naye, ndipo sanawalole kuti aukire Sauli.+ Koma Sauli ananyamuka ndi kutuluka m’phangamo.  Pambuyo pake, Davide nayenso anatuluka m’phangamo ndi kuitana Sauli kuti: “Mbuyanga+ mfumu!” Pamenepo Sauli anacheuka ndipo Davide anagwada n’kuwerama mpaka nkhope yake pansi.+  Ndiyeno Davide anauza Sauli kuti: “N’chifukwa chiyani mukumvera mawu a anthu,+ akuti, ‘Davide akufuna kukuvulazani’? 10  Lero mwadzionera nokha kuti Yehova anakuperekani m’manja mwanga m’phangamu. Winawake anandiuza kuti ndikupheni,+ koma ndinakumverani chisoni n’kunena kuti, ‘Sindingatambasule dzanja langa ndi kuukira mbuyanga, pakuti iye ndi wodzozedwa+ wa Yehova.’ 11  Tsopano, bambo anga,+ onani. Taonani kansalu ka m’munsi mwa malaya anu akunja odula manja. Pakuti mmene ndinali kudula kansalu kameneka sindinakupheni. Ndiyetu dziwani ndi kuona kuti ndilibe maganizo oipa+ kapena oukira, ndipo sindinakuchimwireni, ngakhale kuti inuyo mukufunafuna moyo wanga kuti mundiphe.+ 12  Yehova aweruze pakati pa ine ndi inu,+ ndipo Yehova andibwezerere,+ koma dzanja langali silidzakukhudzani.+ 13  Mwambi wa anthu akale umati, ‘Choipa chimachokera kwa munthu woipa,’+ koma dzanja langali silidzakukhudzani. 14  Kodi mfumu ya Isiraeli ikulondola ndani? Kodi mukuthamangitsa ndani? Zoona mukuthamangitsa galu wakufa?+ Nthata imodzi?+ 15  Yehova akhale woweruza, ndipo aweruze pakati pa ine ndi inu. Iye adzandiweruzira mlanduwu+ ndi kuchitapo kanthu kuti andimasule m’manja mwanu.” 16  Ndiyeno Davide atangomaliza kulankhula mawu amenewa kwa Sauli, Sauli anati: “Kodi ndi mawu ako, mwana wanga Davide?”+ Pamenepo Sauli anayamba kulira mokweza mawu.+ 17  Iye anapitiriza kuuza Davide kuti: “Ndiwe wolungama kwambiri kuposa ine,+ pakuti iwe wandichitira zabwino,+ koma ine ndakuchitira zoipa. 18  Lero iwe wasonyeza zabwino zimene wandichitira, pakuti Yehova anandipereka m’manja mwako+ koma iwe sunandiphe. 19  Tsopano ngati munthu wapeza mdani wake, kodi angamulole kupita mwamtendere?+ Chonchotu Yehova adzakufupa ndi zinthu zabwino,+ chifukwa chakuti lero wandichitira zabwino. 20  Taona! Ine ndikudziwa bwino kwambiri kuti mosalephera iweyo udzalamulira monga mfumu,+ ndipo ufumu wa Isiraeli udzakhazikika m’banja lako nthawi zonse. 21  Choncho ndilumbirire tsopano pali Yehova+ kuti sudzawononga mbewu yanga yobwera m’mbuyo mwanga, ndi kuti sudzafafaniza dzina langa m’nyumba ya bambo anga.”+ 22  Zitatero, Davide analumbirira Sauli. Kenako Sauliyo anapita kwawo,+ koma Davide ndi amuna amene anali kuyenda naye anapita kumalo ovuta kufikako.+

Mawu a M'munsi