Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Samueli 11:1-15

11  Ndiyeno Nahasi Muamoni+ anapita kukamanga msasa kuti amenyane ndi mzinda wa Yabesi+ ku Giliyadi. Zitatero, amuna onse a ku Yabesi anauza Nahasi kuti: “Chita nafe pangano kuti tizikutumikira.”+  Kenako Nahasi Muamoni ananena kuti: “Ndidzachita nanu pangano pokhapokha nditaboola diso+ la kudzanja lamanja la aliyense wa inu, kuti chikhale chinthu chotonzetsa Aisiraeli onse.”+  Poyankha akulu a ku Yabesi anati: “Utipatse masiku 7 kuti titumize amithenga m’dziko lonse la Isiraeli, ndipo ngati sipapezeka wotipulumutsa,+ pamenepo tibwera kwa iwe.”  Mithengayo inafika ku Gibeya,+ kwawo kwa Sauli, ndi kuuza anthu uthengawo. Anthu onse atamva uthengawo anayamba kulira mokweza mawu.+  Ndiyeno Sauli anatulukira kuchokera kutchire, akuyenda pambuyo pa ziweto. Kenako anati: “Kodi chachitika n’chiyani kuti anthuwa azilira?” Motero anayamba kum’fotokozera mawu a amuna a ku Yabesi.  Sauli atamva mawu amenewa mzimu+ wa Mulungu unayamba kugwira ntchito pa iye, ndipo anapsa mtima kwambiri.+  Iye anatenga ng’ombe ziwiri zamphongo n’kuziduladula. Kenako anatumiza amithenga kukapereka zigawo za ng’ombezo m’dziko lonse la Isiraeli+ ndipo anati: “Aliyense amene satsatira Sauli ndi Samueli, izi n’zimene zichitikire ng’ombe zake.”+ Anthu atamva mawu amenewa anagwidwa ndi mantha+ ochokera kwa Yehova,+ moti onse anapita mogwirizana.+  Ndiye anatenga onsewo+ ndi kupita nawo ku Bezeki. Ana a Isiraeli analipo 300,000, ndipo amuna a ku Yuda analipo 30,000.  Tsopano iwo anauza amithenga amene anabwerawo kuti: “Anthu a ku Yabesi ku Giliyadi mukawauze kuti, ‘Mawa mulandira chipulumutso dzuwa litatentha.’”+ Pamenepo amithenga aja anafika ku Yabesi ndi kuuza anthu a kumeneko uthengawo moti anthuwo anasangalala kwambiri. 10  Choncho anthu a ku Yabesi anati: “Mawa tifika kwa inu, ndipo mutichitire chilichonse chimene chingakukomereni m’maso mwanu.”+ 11  Tsiku lotsatira, Sauli+ anagawa anthuwo m’magulu atatu.+ Amenewa analowa pakati pa msasawo pa ulonda wa m’mawa.*+ Atatero, anayamba kukantha Aamoni+ kufikira dzuwa litatentha. Otsala anawabalalitsa moti sipanatsale anthu awiri ali limodzi.+ 12  Tsopano anthuwo anayamba kuuza Samueli kuti: “Ndani akunena kuti, ‘Sauli sangakhale mfumu yathu?’+ Tipatseni anthu amenewo tiwaphe.”+ 13  Koma Sauli anayankha kuti: “Lero pasaphedwe munthu aliyense,+ chifukwa Yehova watipulumutsa mu Isiraeli.”+ 14  Kenako Samueli anauza anthuwo kuti: “Tiyeni tipite ku Giligala+ kuti tikachitenso mwambo wolonga mfumu.”+ 15  Choncho anthu onse anapita ku Giligala ndipo analonga Sauli kukhala mfumu pamaso pa Yehova ku Giligalako. Kenako anapereka nsembe zachiyanjano pamaso pa Yehova+ kumeneko, ndipo Sauli pamodzi ndi amuna onse a Isiraeli anali osangalala kwambiri.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Eks 14:24.