Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mbiri 25:1-31

25  Ndipo Davide ndi atsogoleri+ a magulu a anthu otumikira,+ anapatula ena mwa ana a Asafu, a Hemani,+ ndi a Yedutuni,+ kuti azitumikira. Amuna atatuwa anali kulosera ndi azeze,+ zoimbira za zingwe,+ ndi zinganga.+ Mwa ana awo anatengamo amuna ena n’kuwaika pa udindo kuti azitumikira.  Pa ana a Asafu, anatengapo Zakuri, Yosefe,+ Netaniya, ndi Asarela.+ Ana ake amenewa anali kuyang’aniridwa ndi Asafuyo,+ amenenso anali mneneri wa mfumu.  Kwa Yedutuni,+ anatengako ana ake awa: Gedaliya,+ Zeri,+ Yesaiya,+ Simeyi, Hasabiya, ndi Matitiya,+ ana 6. Iwowa anali kuyang’aniridwa ndi Yedutuni bambo wawo, amene anali kulosera ndi zeze poyamika ndi potamanda Yehova.+  Kwa Hemani,+ anatengako ana ake awa: Bukiya,+ Mataniya,+ Uziyeli,+ Sebueli, Yerimoti, Hananiya,+ Haneni, Eliyata,+ Gidaliti,+ Romamiti-ezeri,+ Yosebekasa,+ Maloti,+ Hotiri,+ ndi Mahazioti.  Onsewa anali ana a Hemani, wamasomphenya+ wa mfumu pa zinthu za Mulungu woona komanso wokweza nyanga* yake pofuna kutamanda Mulungu. Choncho Mulungu woona anapatsa Hemani ana aamuna 14 ndi ana aakazi atatu.+  Ana onsewa anali kuyang’aniridwa ndi bambo awo poimba nyimbo m’nyumba ya Yehova. Ankaimba nyimbozo ndi zinganga,+ zoimbira za zingwe,+ ndi azeze,+ pochita utumiki wa panyumba ya Mulungu woona. Koma Asafu, Yedutuni, ndi Hemani anali kuyang’aniridwa ndi mfumu.+  Chiwerengero chawo, pamodzi ndi abale awo ophunzitsidwa kuimbira Yehova,+ onse akatswiri,+ chinakwana 288.  Kenako anachita maere+ powagawira ntchito yoti azichita. Pochita maerewo, onse anali chimodzimodzi. Sanali kuyang’ana kuti uyu ndi wamng’ono kapena wamkulu,+ katswiri+ kapena wophunzira kumene.  Zotsatira za maerewo zinali motere: Maere oyamba anagwera Yosefe+ mwana wa Asafu, achiwiri anagwera Gedaliya+ (iye ndi abale ake ndi ana ake analipo 12), 10  achitatu anagwera Zakuri,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 11  achinayi anagwera Iziri,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 12  achisanu anagwera Netaniya,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 13  a 6 anagwera Bukiya, ana ake ndi abale ake analipo 12, 14  a 7 anagwera Yesarela,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 15  a 8 anagwera Yesaiya, ana ake ndi abale ake analipo 12, 16  a 9 anagwera Mataniya, ana ake ndi abale ake analipo 12, 17  a 10 anagwera Simeyi, ana ake ndi abale ake analipo 12, 18  a 11 anagwera Azareli,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 19  a 12 anagwera Hasabiya, ana ake ndi abale ake analipo 12, 20  a 13 anagwera Subaeli,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 21  a 14 anagwera Matitiya, ana ake ndi abale ake analipo 12, 22  a 15 anagwera Yeremoti, ana ake ndi abale ake analipo 12, 23  a 16 anagwera Hananiya, ana ake ndi abale ake analipo 12, 24  a 17 anagwera Yosebekasa, ana ake ndi abale ake analipo 12, 25  a 18 anagwera Haneni, ana ake ndi abale ake analipo 12, 26  a 19 anagwera Maloti, ana ake ndi abale ake analipo 12, 27  a 20 anagwera Eliyata, ana ake ndi abale ake analipo 12, 28  a 21 anagwera Hotiri, ana ake ndi abale ake analipo 12, 29  a 22 anagwera Gidaliti, ana ake ndi abale ake analipo 12, 30  a 23 anagwera Mahazioti,+ ana ake ndi abale ake analipo 12, 31  ndipo maere a 24 anagwera Romamiti-ezeri,+ ana ake ndi abale ake analipo 12.

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.