Imbirani Yehova—Nyimbo Zatsopano

Sangalalani ndi nyimbo zatsopano zomwe cholinga chake ndi kutamanda komanso kulambira Yehova Mulungu. Pangani dawunilodi nyimbo komanso mawu ake ndipo yesetsani kuti muziphunzire.

Ufumu Umene Ukulamulira Kumwamba Ubwere

Nyimbo yotamanda Yehova Mulungu chifukwa chodziwa kuti Ufumu wake ukulamulira ndipo Mfumu yake ndi Yesu Khristu.

Tithandizeni Kukhala Olimba Mtima

Imbani nawo nyimboyi, yopempha Yehova kuti atithandize kukhala olimba mtima tikamalalikira za dzina lake.

Inu Ndinu Yehova

Imbani nyimbo ya Ufumuyi potamanda dzina loyera la Yehova.

Athandizeni Kukhala Olimba

Pemphero lopempha Yehova kuti ateteze ophunzira Baibulo komanso awathandize kukhala okhulupirika mpaka mapeto.

Moyo wa Mpainiya

Sonyezani kukhulupirika kwanu kwa Yehova komanso kuti mumasangalala ndi ntchito yolalikira ndipo mumaikonda.

Kufufuza Anthu Okonda Mtendere

Nyimbo yosangalatsa yonena za chikondi chathu pa anthu komanso ntchito yathu yofufuza mwakhama nkhosa zamtengo wapatali za Mulungu.

Tizilalikira kwa Anthu a Mitundu Yonse

Nyimbo yonena za ubwino wa Yehova komanso mbali yathu pothandiza anthu a mitundu yonse kuti akhale mabwenzi a Yehova.

Kuwala M’dziko Lamdima

Uthenga wa Mulungu, wawala ngati dzuwa.

Akamvera Adzapeza Moyo

Tiyenera kulalikira uthenga wa Mulungu nthawi isanathe.

Kukonzekera Kupita Kolalikira

N zosavuta kupitiriza kugona, koma tingapeze mphamvu kuti tisafooke.

Munachitira Ine Amene

Yesu amayamikira chikondi chimene timasonyeza abale ake odzozedwa ndipo amaona kuti tachitiranso iyeyo.

Chuma Chapadera

Yehova amakonda ana ake odzozedwa ndipo iwo amakonda kuchita chifuniro chake.

Munapereka Mwana Wanu Wobadwa Yekha

Tikuthokoza Yehova chifukwa chotipatsa mphatso yamtengo wapatali. Imapatsa anthu onse.

Tikukuthokozani Chifukwa cha Dipo

Mphatso yamtengo wapatali, Yesu analolera kupereka moyo wake monga nsembe, zimatichititsa kuthokoza Yehova mpaka kalekale.

Timadzipereka

Muzisonyeza kuti mumafunitsitsa kutumikira Yehova pogwira ntchito iliyonse yomwe angakupatseni.

Ulemerero wa Ana a Mulungu Udzaonekera

Tikuyembekezera mwachidwi nthawi imene Yehova adzatenga abale ake a Khristu n’kupita nawo kumwamba kuti adzamenye nkhondo ndi kulandira mphoto limodzi ndi Khristu.

Ndinu Mphamvu Zathu, Chiyembekezo Chathu Komanso Timakudalirani

Tikakhala ndi nkhawa, Mulungu akhoza kutilimbikitsa, kutipatsa chiyembekezo komanso chidaliro.

Kodi Mumamva Bwanji?

Kodi mumamva bwanji mukayesetsa kufufuza anthu a mtima wabwino?

Tipirirabe Mpaka Mapeto

Nyimbo yotithandiza kupirira mavuto ndi kutumikira Yehova mokhulupirika mmene tingathere.