Pitani ku nkhani yake

PHUNZIRANI KWA ANZAKE A YEHOVA

Hananiya, Misayeli, ndi Azariya

Hananiya, Misayeli, ndi Azariya

Hananiya, Misayeli ndi Azariya anamvera Yehova ndipo anakhala anzake.