Yobu 7:1-21

7  “Kodi si paja munthu amagwira ntchito yokakamiza+ padziko lapansi?Ndipo kodi masiku ake sali ngati masiku a munthu waganyu?+   Monga kapolo, iye amakhala wefuwefu kufunafuna mthunzi,+Ndipo ngati munthu waganyu, amadikirira malipiro ake.+   Chotero ndalandira miyezi yachabechabe ngati cholowa,+Ndipo kuvutika usiku uliwonse+ ndiwo malipiro anga.   Ndikagona ndimanena kuti, ‘Kodi ndidzuka nthawi yanji?’+Kukada ndimangokhalira kutembenukatembenuka mpaka m’mawa kuli mbuu.   Mnofu wanga wakutidwa ndi mphutsi+ ndipo wamatirira fumbi,+Khungu langa lang’ambika n’kumatuluka mafinya.+   Masiku anga akufulumira+ kuposa mmene chimathamangira chowombera nsalu,Iwo afika pamapeto popanda chiyembekezo.+   Kumbukirani kuti moyo wanga uli ngati mphepo,+Ndiponso kuti diso langa silidzaonanso zabwino.   Diso la iye amene amandiona silidzandionanso,Maso anu adzandiyang’ana, koma ine kudzakhala kulibe.+   Mtambo umafika kumapeto ake n’kutha.Chimodzimodzi ndi munthu amene wapita ku Manda,* sadzabwerako.+ 10  Sadzabwereranso kunyumba yake,Ndipo anthu a pamalo ake sadzamuzindikiranso.+ 11  Choncho, ine sinditseka pakamwa panga.Ndilankhula chifukwa cha kuvutika mumtima,+Ndilankhula za nkhawa zanga, chifukwa moyo wanga ukupweteka. 12  Kodi ine ndine nyanja, kapena chilombo cha m’nyanja,Kuti mundiikire mlonda?+ 13  Ndikanena kuti, ‘Bedi langa linditonthoza,Bedi langa lindithandiza kusenza nkhawa zanga,’ 14  Inuyo mumandiopseza ndi maloto,Ndipo mumandichititsa mantha ndi masomphenya. 15  Chotero moyo wanga wasankha kubanika,Wasankha imfa+ m’malo mwa mafupa angawa. 16  Moyo ndaukana,+ sindikufuna kukhala ndi moyo mpaka kalekale.*Ndisiyeni chifukwa masiku anga ndi ochepa kwambiri.+ 17  Kodi munthu ndani+ kuti mumulere,Ndi kuti muzimuganizira? 18  Iye ndani kuti muzimuganizira m’mawa uliwonse,Ndi kuti muzimuyesa nthawi zonse?+ 19  N’chifukwa chiyani simukusiya kundiyang’ana,+Kapena kundisiya kuti ndimezeko malovu? 20  Ngati ndachimwa, ndingakuchiteni chiyani Inu amene mumaonetsetsa anthu?+N’chifukwa chiyani mwalunjika ine, kuti ndikhale cholemetsa kwa inu? 21  N’chifukwa chiyani simukundikhululukira machimo anga,+Ndi kunyalanyaza zolakwa zanga?Pakuti tsopano ndigona m’fumbi.+Mudzandifunafuna koma ine kudzakhala kulibe.”

Mawu a M'munsi

Onani Zakumapeto 5.
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.