Yobu 23:1-17

23  Tsopano Yobu anayankha kuti:   “Ngakhale lero, sindikusangalala ndi mmene zinthu zilili pa moyo wanga. Chotero ndikudandaula.+Dzanja langa likulemera chifukwa chakuti ndikuusa moyo.   Ndikanadziwa kumene ndingamupeze,+Bwenzi nditapita kumalo kumene iye amakhala nthawi zonse.+   Bwenzi nditapita pamaso pake ndi nkhani yoti aweruze.M’kamwa mwanga bwenzi nditadzazamo mfundo zodziikira kumbuyo.   Bwenzi nditadziwa mawu amene amanena pondiyankha,Ndipo bwenzi nditaganizira zimene amandiuza.+   Kodi bwenzi iye atalimbana nane ndi mphamvu zambiri?Ayi ndithu! Iye akanandimvera.+   Kumeneko, wowongoka mtima adzathetsa nkhani zake ndi iye,Ndipo ine ndikanapulumuka kwa woweruza wanga mpaka kalekale.   Ndikapita kum’mawa, iye kulibe.Ndikabwerako, sindimuona.+   Ndimapita kumanzere kumene iye akugwira ntchito, koma sindimuona.Amatembenukira kudzanja lamanja, koma ine osamuona, 10  Pakuti iye amadziwa bwino njira imene ine ndimadutsa.+Akamaliza kundiyesa, ndidzakhala ngati golide.+ 11  Mapazi anga amatsata mayendedwe ake.Ndasunga njira yake, ndipo sindipatukapo.+ 12  Sindisiya malamulo otuluka pakamwa pake.+Ndasunga mosamala mawu a pakamwa pake+ kuposa zimene akufuna kuti ndichite. 13  Iye ali ndi maganizo amodzi, ndani angam’tsutse?+Zimene moyo wake umalakalaka amazichita.+ 14  Iye adzachita zonse zimene wandikonzera,+Ndipo zinthu zoterezi n’zambiri kwa iye. 15  N’chifukwa chake ndikusokonezeka chifukwa cha iye.Ndikaganizira za iye, ndikumachita mantha.+ 16  Mulungu wachititsa mantha mtima wanga.+Wamphamvuyonse wandisokoneza,+ 17  Pakuti sindinaletsedwe kulankhula chifukwa cha mdima,Kapenanso chifukwa chakuti mdima wandiweyani waphimba nkhope yanga.

Mawu a M'munsi