Yobu 12:1-25

12  Tsopano Yobu anayankha kuti:   “Zoonadi, amuna inu ndinu anthu,Ndipo nzeru zidzathera limodzi ndi inu.+   Inenso ndili ndi zolinga zabwino+ ngati inuyo.Si ine wonyozeka kwa inu,+Ndipo ndani amene alibe zinthu ngati zimenezi?   Ine ndakhala chinthu choseketsa kwa anthu anzanga,+Ndakhala munthu woitana kwa Mulungu kuti amuyankhe.+Munthu wolungama ndi wosalakwa wakhala choseketsa.   Amene ali pa mtendere amanyoza tsoka n’kumaganiza kuti+Limagwera okhawo amene mapazi awo amaterereka.+   Mahema a anthu olanda amakhala opanda nkhawa,+Ndipo anthu okwiyitsa Mulungu amakhala pa mtendereWofanana ndi wa munthu amene watenga mulungu* m’manja mwake.+   Koma funsa nyama zoweta ndipo zikulangiza.+Komanso zouluka zam’mlengalenga, ndipo zikuuza.+   Kapena chita chidwi ndi dziko lapansi, ndipo likulangiza.+Nsomba za m’nyanja+ zikuuza.   Ndani pa zonsezi sadziwa bwinoKuti dzanja la Yehova ndi limene lachita zimenezi?+ 10  Iye amene moyo+ wa aliyense uli m’dzanja lake,Ndiponso mzimu wa anthu onse.+ 11  Kodi khutu si paja limasiyanitsa mawu+Ngati mmene m’kamwa+ mumasiyanitsira kakomedwe ka chakudya? 12  Kodi okalamba si paja amakhala ndi nzeru,+Ndipo amene akhala masiku ambiri si paja amamvetsa zinthu? 13  Iye ali ndi nzeru ndi mphamvu.+Amapereka malangizo ndipo amamvetsa zinthu.+ 14  Iyetu amagwetsa zinthu kuti zisamangidwe,+Zimene iye watseka, palibe munthu amene angazitsegule.+ 15  Amaletsa madzi ndipo amauma,+Amawatumiza ndipo madziwo amasintha dziko lapansi.+ 16  Iye ali ndi mphamvu ndi nzeru zopindulitsa.+Kwa iye kuli wochimwa mosazindikira ndi wochimwitsa ena.+ 17  Amachititsa alangizi kuyenda opanda nsapato,+Ndipo oweruza amawachititsa misala. 18  Zingwe za mafumu amazimasula,+Ndipo amawamanga lamba m’chiuno. 19  Amachititsa ansembe kuyenda opanda nsapato,+Ndipo amene akhazikika amawawononga.+ 20  Okhulupirika, iye amawakhalitsa chete,Ndipo amuna okalamba, iye amawachotsera nzeru. 21  Iye amanyoza anthu olemekezeka,+Ndipo amakhwepetsa lamba wa anthu amphamvu. 22  Amavundukula zinthu zozama zimene zinali pamdima,+Ndipo amaunika pamdima wandiweyani. 23  Amapatsa mphamvu mitundu kuti aiwononge.+Amafutukula mitundu kuti aichotse. 24  Amachotsa nzeru za atsogoleri a anthuwo,Kuti iwo aziyendayenda kumalo kopanda kanthu,+ kumene kulibe njira. 25  Iwo amafufuzafufuza mu mdima+ mopanda kuwala,Kuti awachititse kuyendayenda ngati munthu woledzera.+

Mawu a M'munsi

Kutanthauza, “fano.”