Miyambo 31:1-31

31  Mawu a Mfumu Lemueli, uthenga wamphamvu+ umene mayi ake anamupatsa pomuphunzitsa:+  Kodi ndikufuna ndikuuze chiyani mwana wanga? Kodi ndikufuna ndikuuze mawu otani iwe mwana wochokera m’mimba mwanga?+ Kodi ndikufuna ndikuuze mawu otani iwe mwana wa malonjezo anga?+  Usamapereke mphamvu zako kwa akazi,+ ndipo usamapereke njira zako ku zinthu zimene zimachititsa mafumu kufafanizidwa.+  N’kosayenera kwa mafumu iwe Lemueli, n’kosayenera kuti mafumu azimwa vinyo,+ kapena kuti akuluakulu olemekezeka azinena kuti: “Kodi chakumwa choledzeretsa chili kuti?”  Chifukwa angamwe n’kuiwala malamulo ndi kupondereza ufulu wa ana ovutika.+  Anthu inu, perekani chakumwa choledzeretsa kwa munthu amene watsala pang’ono kuwonongedwa+ ndi vinyo kwa anthu amene mtima wawo ukuwawa.+  Munthu amwe n’kuiwala umphawi wake, ndipo asakumbukirenso mavuto ake.  Tsegula pakamwa pako kuti ulankhulire munthu amene sangathe kudzilankhulira yekha,+ kuti uthandize onse amene atsala pang’ono kufa.+  Tsegula pakamwa pako, weruza mwachilungamo ndipo thandiza munthu wosautsika ndi wosauka pa mlandu wake.+ א [ʼAʹleph] 10  Mkazi wabwino, ndani angam’peze?+ Mtengo wake umaposa wa miyala yamtengo wapatali. ב [Behth] 11  Mtima wa mwamuna wake* umamudalira, ndipo mwamunayo sasowa kalikonse.+ ג [Giʹmel] 12  Masiku onse a moyo wake, mkaziyo amapatsa mwamuna wakeyo zabwino osati zoipa.+ ד [Daʹleth] 13  Amafunafuna ulusi ndi nsalu, ndipo manja ake amagwira ntchito iliyonse mosangalala.+ ה [Heʼ] 14  Iye ali ngati ngalawa za munthu wamalonda.+ Amabweretsa chakudya chake kuchokera kutali. ו [Waw] 15  Amadzukanso kudakali usiku,+ n’kupereka chakudya kwa banja lake ndipo atsikana ake antchito amawapatsa gawo lawo.+ ז [Zaʹyin] 16  Amakaona munda n’kuugula.+ Amalima munda wa mpesa chifukwa cha ntchito ya manja ake.+ ח [Chehth] 17  Amakhala wokonzeka kugwira ntchito yolimba, ndipo amalimbitsa manja ake.+ ט [Tehth] 18  Amaona kuti malonda ake akuyenda bwino. Nyale yake siizima usiku.+ י [Yohdh] 19  Amatambasulira manja ake ndodo yokulungako ulusi, ndipo manja ake amagwira ndodo yopotera chingwe.+ כ [Kaph] 20  Amatambasulira dzanja lake munthu wosautsika, ndipo manja ake amawatambasulira munthu wosauka.+ ל [Laʹmedh] 21  Kukamazizira, iye sadera nkhawa za banja lake chifukwa a m’banja lake onse amavala zovala zotentha.*+ מ [Mem] 22  Iye amadzipangira zoyala pabedi.+ Zovala zake zimakhala za nsalu zabwino ndiponso za ubweya wa nkhosa wonyika mu utoto wofiirira.+ נ [Nun] 23  Mwamuna wake*+ amadziwika pazipata,+ akakhala pansi pamodzi ndi akulu a m’dzikolo. ס [Saʹmekh] 24  Iye amapanga zovala zamkati+ n’kuzigulitsa, ndipo amapanga malamba n’kuwapereka kwa amalonda. ע [ʽAʹyin] 25  Mphamvu ndi ulemerero ndiye zovala zake,+ ndipo sada nkhawa akamaganizira zam’tsogolo.+ פ [Peʼ] 26  Amatsegula pakamwa pake mwanzeru,+ ndipo lamulo la kukoma mtima kosatha lili palilime lake.+ צ [Tsa·dhehʹ] 27  Iye amayang’anira zochitika za pabanja pake, ndipo sadya chakudya cha ulesi.+ ק [Qohph] 28  Ana ake amaimirira n’kumuuza kuti ndi wodala.+ Mwamuna wake amaimirira n’kumutamanda kuti:+ ר [Rehsh] 29  “Pali ana aakazi ambiri+ amene asonyeza kuti ndi akazi abwino, koma iweyo waposa onsewo.”+ ש [Shin] 30  Chikoka chikhoza kukhala chachinyengo+ ndipo kukongola kukhoza kukhala kopanda phindu,+ koma mkazi woopa Yehova ndi amene amatamandidwa chifukwa cha zochita zake.+ ת [Taw] 31  M’patseni zipatso za manja ake,+ ndipo ntchito zake zimutamande ngakhale m’zipata.+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “mwiniwake.”
Mawu ake enieni, “zovala ziwiri.”
Mawu ake enieni, “mwiniwake.”