Salimo 81:1-16

Kwa wotsogolera nyimbo pa Gititi.*+ Salimo la Asafu. 81  Anthu inu, fuulani mosangalala kwa Mulungu amene ndi mphamvu yathu,+Fuulirani Mulungu wa Yakobo mosangalala chifukwa wapambana.+   Yambani kuimba nyimbo+ ndipo tengani maseche,+Zeze womveka mosangalatsa pamodzi ndi choimbira cha zingwe.+   Pa tsiku lokhala mwezi, imbani lipenga la nyanga ya nkhosa.+Pa tsiku looneka mwezi wathunthu, imbani lipenga la nyanga ya nkhosa, loimba pa tsiku la chikondwerero.+   Pakuti limeneli ndi lamulo kwa Isiraeli,+Komanso chigamulo cha Mulungu wa Yakobo.   Anaika chigamulocho monga chikumbutso kwa Yosefe,+Pamene anali kutuluka m’dziko la Iguputo.+Ndinali kumva chilankhulo chimene sindinali kuchidziwa.+   Mulungu akuti: “Ndinachotsa goli paphewa lake.+Manja ake anamasuka ndipo sananyamule dengu.+   Pa nthawi ya nsautso unaitana ndipo ine ndinakupulumutsa.+Ndinayamba kukuyankha m’malo obisika a bingu.+Ndinakusanthula pamadzi a Meriba.+ [Seʹlah.]   Imvani anthu anga, ndipo ndidzakulangizani ndi kukuchenjezani.+Zikanakhala bwino ngati mukanandimvera, inu Aisiraeli.+   Pakati panu sipadzakhala mulungu wosadziwika.+Ndipo simudzagwadira mulungu wachilendo.+ 10  Ine Yehova, ndine Mulungu wanu,+Amene ndinakutulutsani m’dziko la Iguputo.+Tsegulani pakamwa panu ndipo ndidzaikamo chakudya.+ 11  Koma anthu anga sanamvere mawu anga.+Ndipo Isiraeli sanasonyeze kuti ndi wofunitsitsa kundimvera.+ 12  Choncho ndinawasiya kuti apitirize kuumitsa mtima wawo.+Iwo anapitiriza kuyenda mu nzeru zawo.+ 13  Haa! Zikanakhala bwino ngati anthu anga akanandimvera,+Zikanakhala bwino ngati Isiraeli akanayenda m’njira zanga.+ 14  Ndikanagonjetsa adani awo mosavuta,+Ndipo ndikanalanga adani awo ndi dzanja langa.+ 15  Koma odana kwambiri ndi Yehova adzabwera kwa iye akunjenjemera ndi mantha,+Ndipo nthawi yawo idzakhala mpaka kalekale. 16  Ine ndidzadyetsa Aisiraeli tirigu wabwino koposa,+Ndipo ndidzawapatsa uchi wochokera pathanthwe+ kuti adye ndi kukhuta.”

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Sl 8:Kamutu.