Salimo 61:1-8

Kwa wotsogolera nyimbo. Nyimboyi iimbidwe ndi zoimbira za zingwe. Salimo la Davide. 61  Inu Mulungu, imvani kulira kwanga kochonderera.+Mvetserani pemphero langa mwatcheru.+   Mtima wanga ukalefuka, ndidzafuulira inu, kuchokera kumalekezero a dziko lapansi.+Nditsogolereni ndi kundikweza pamwamba pa thanthwe lalitali kuposa msinkhu wanga.+   Pakuti inu mwakhala pothawirapo panga,+Nsanja yolimba pamaso pa mdani.+   Ndidzakhala mlendo m’chihema chanu mpaka kalekale.+Ndidzathawira m’malo obisalamo kunsi kwa mapiko anu.+ [Seʹlah.]   Pakuti inu Mulungu, mwamvetsera malonjezo anga.+Mwandipatsa cholowa chimene mwasungira anthu oopa dzina lanu.+   Mudzatalikitsa moyo wa mfumu.+Zaka zake zidzachuluka kufanana ndi mibadwo yambirimbiri.+   Mfumuyo idzakhala pamaso pa Mulungu mpaka kalekale.+Isonyezeni kukoma mtima kwanu kosatha ndi kuipatsa choonadi kuti zimenezi ziiteteze.+   Choncho ndidzaimba nyimbo zotamanda dzina lanu mpaka muyaya,+Kuti ndikwaniritse malonjezo anga tsiku ndi tsiku.+

Mawu a M'munsi