Salimo 53:1-6

Kwa wotsogolera nyimbo pa Mahalati.*+ Masikili.* Salimo la Davide. 53  Wopusa amanena mumtima mwake kuti:“Kulibe Yehova.”+Anthu oterewa amachita zoipa, ndipo amachita zinthu zonyansa zogwirizana ndi kupanda chilungamo kwawo.+Palibe amene akuchita zabwino.+   Koma kuchokera kumwamba, Mulungu wayang’ana ana a anthu padziko lapansi,+Kuti aone ngati pali aliyense wozindikira, aliyense amene akufunafuna Yehova.+   Onse abwerera, ndipo onsewo ndi achinyengo.+Palibe aliyense amene akuchita zabwino,+Palibiretu ndi mmodzi yemwe.   Kodi palibe aliyense wozindikira mwa anthu ochita zopweteka anzawowa,+Amene akudya anthu anga ngati chakudya?+Iwo sanaitane pa Yehova.+   Nthawi yomweyo anagwidwa ndi mantha aakulu,+Ngakhale kuti panalibe chochititsa mantha.+Pakuti Mulungu adzamwaza mafupa a aliyense womanga msasa kuti akuukireni.+Isiraeli adzawachititsa manyazi pakuti Yehova wawakana.+   Haa! Zikanakhala bwino m’Ziyoni mukanapezeka chipulumutso cha Isiraeli.+Yehova akadzasonkhanitsa ndi kubwezeretsa anthu ake amene agwidwa ndi kutengedwa kupita kudziko lina,+Yakobo adzasangalale, Isiraeli adzakondwere.+

Mawu a M'munsi

“Mahalati” ndi mawu achiheberi. N’kutheka kuti ndi mawu okhudzana ndi nyimbo, mwina okhudzana ndi luso la kaimbidwe.
Onani mawu a m’munsi pa Sl 32:Kamutu.