Salimo 24:1-10

Salimo la Davide. 24  Dziko lapansi ndi zonse zili mmenemo ndi za Yehova,+Nthaka ndi yake pamodzi ndi onse okhala panthakapo.+   Iye anakhazika dziko lapansi molimba panyanja,+Ndipo analikhazikitsa mwamphamvu pamitsinje.+   Ndani angakwere m’phiri la Yehova?+Ndipo ndani anganyamuke kukalowa m’malo ake opatulika?+   Aliyense wopanda mlandu m’manja mwake ndi woyera mumtima mwake,+Amene sanaone Moyo wanga ngati wopanda pake,+Kapena kulumbira mwachinyengo.+   Ameneyo adzalandira madalitso kuchokera kwa Yehova,+Adzalandira chilungamo kuchokera kwa Mulungu wa chipulumutso chake.+   Umenewo ndiwo m’badwo wa amene amafunafuna Mulungu,M’badwo wa anthu ofunafuna nkhope yanu, inu Mulungu wa Yakobo.+ [Seʹlah.]   “Tukulani mitu yanu, inu zipata,+Ndipo dzitukuleni, inu makomo akale lomwe,+Kuti Mfumu yaulemerero ilowe!”+   “Kodi Mfumu yaulemerero imeneyi ndani?”+“Ndi Yehova, wanyonga ndi wamphamvu,+Yehova wamphamvu mu nkhondo.”+   “Tukulani mitu yanu, inu zipata,+Tukulani mitu, inu makomo akale lomwe,Kuti Mfumu yaulemerero ilowe!”+ 10  “Kodi Mfumu yaulemerero imeneyi ndani?”“Ndi Yehova wa makamu. Iye ndiye Mfumu yaulemerero.”+ [Seʹlah.]

Mawu a M'munsi