Salimo 148:1-14

148  Tamandani Ya, anthu inu!+Tamandani Yehova inu okhala kumwamba.+Mutamandeni inu okhala m’mwamba.+   Mutamandeni, inu angelo ake onse.+Mutamandeni, inu khamu lake lonse.+   Mutamandeni, inu dzuwa ndi mwezi.+Mutamandeni, inu nyenyezi zonse zowala.+   Mutamandeni, inu kumwamba kwa m’mwambamwamba,+Ndi inunso madzi okhala pamwamba pa miyamba.+   Zonsezi zitamande dzina la Yehova,+Pakuti iye analamula ndipo zinalengedwa.+   Amazichititsa kukhalapobe kwamuyaya, ngakhalenso mpaka kalekale.+Iye wazikhazikitsira lamulo, ndipo silidzatha.+   Tamandani Yehova, inu okhala padziko lapansi,+Inu zilombo za m’nyanja ndi inu nonse madzi akuya,+   Inu moto ndi matalala, chipale chofewa ndi utsi wakuda bii,+Iwe mphepo yamkuntho yokwaniritsa mawu ake.+   Mutamandeni inu mapiri ndi inu nonse zitunda,+Inu mitengo ya zipatso ndi inu nonse mitengo ya mkungudza.+ 10  Inu nyama zakutchire ndi inu nonse nyama zoweta,+Inu zinthu zokwawa ndi mbalame zamapiko.+ 11  Mutamandeni inu mafumu a padziko lapansi+ ndi inu nonse mitundu ya anthu,Inunso akalonga+ ndi inu nonse oweruza a padziko lapansi,+ 12  Inu anyamata+ ndi inunso anamwali,+Inu okalamba+ pamodzi ndi ana.+ 13  Onse, anthu ndi nyama, atamande dzina la Yehova,+Pakuti dzina lake lokhalo lili pamwamba posafikirika.+Ulemerero wake uli pamwamba kuposa dziko lapansi ndi kumwamba.+ 14  Iye adzakweza nyanga* ya anthu ake.+Adzachititsa kuti anthu ake onse okhulupirika atamandike,+Amene ndi ana a Isiraeli, anthu amene ali pafupi ndi iye.+Tamandani Ya, anthu inu!+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.