Salimo 145:1-21

Nyimbo yotamanda Mulungu. Salimo la Davide. א [ʼAʹleph] 145  Ndidzakukwezani, inu Mfumu ndi Mulungu wanga,+Ndipo ndidzatamanda dzina lanu mpaka kalekale, ndithu mpaka muyaya.+ ב [Behth]   Ndidzakutamandani tsiku lonse.+Ndidzatamanda dzina lanu mpaka kalekale, ndithu mpaka muyaya.+ ג [Giʹmel]   Yehova ndi wamkulu ndi woyenera kutamandidwa kwambiri,+Ndipo ukulu wake ndi wosasanthulika.+ ד [Daʹleth]   Anthu adzatamanda ntchito zanu ku mibadwomibadwo,+Ndipo adzasimba za zochita zanu zamphamvu.+ ה [Heʼ]   Ndidzasinkhasinkha za ulemerero wanu waukulu+Ndi nkhani zokhudza ntchito zanu zodabwitsa.+ ו [Waw]   Anthu adzanena za zochita zanu zamphamvu ndi zochititsa mantha.+Ndipo ine ndidzalengeza za ukulu wanu.+ ז [Zaʹyin]   Iwo adzalankhula mosefukira za kuchuluka kwa ubwino wanu,+Ndipo adzafuula mokondwera chifukwa cha chilungamo chanu.+ ח [Chehth]   Yehova ndi wachisomo ndi wachifundo,+Wosakwiya msanga ndi wosonyeza kukoma mtima kosatha komanso kwakukulu.+ ט [Tehth]   Yehova amakomera mtima aliyense,+Ndipo ntchito zake zonse amazichitira chifundo.+ י [Yohdh] 10  Ntchito zanu zonse zidzakutamandani, inu Yehova,+Ndipo okhulupirika anu adzakutamandani.+ כ [Kaph] 11  Iwo adzanena za ulemerero wa ufumu wanu.+Ndi kulankhula za mphamvu zanu,+ ל [Laʹmedh] 12  Kuti ana a anthu adziwe za ntchito zanu zamphamvu+Ndi kukula kwa ulemerero wa ufumu wanu.+ מ [Mem] 13  Ufumu wanu ndi ufumu umene udzakhalapobe mpaka kalekale.+Ulamuliro wanu udzakhalapobe ku mibadwo yonse.+ ס [Saʹmekh] 14  Yehova amachirikiza amene ali pafupi kugwa,+Ndipo amaweramutsa onse amene awerama chifukwa cha masautso.+ ע [ʽAʹyin] 15  Zolengedwa zonse zimayang’ana kwa inu mwachiyembekezo,+Ndipo mumazipatsa chakudya pa nyengo yake.+ פ [Peʼ] 16  Mumatambasula dzanja lanu+Ndi kukhutiritsa zokhumba za chamoyo chilichonse.+ צ [Tsa·dhehʹ] 17  Yehova ndi wolungama m’njira zake zonse,+Ndipo ndi wokhulupirika m’ntchito zake zonse.+ ק [Qohph] 18  Yehova ali pafupi ndi onse oitanira pa iye.+Iye ali pafupi ndi onse amene amamuitana m’choonadi,+ ר [Rehsh] 19  Ndipo anthu amene amamuopa adzawachitira zokhumba zawo,+Adzamva kufuula kwawo kopempha thandizo ndipo adzawapulumutsa.+ ש [Shin] 20  Yehova amayang’anira onse omukonda,+Koma oipa onse adzawafafaniza.+ ת [Taw] 21  Pakamwa panga padzalankhula zotamanda Yehova,+Ndipo anthu onse atamande dzina lake loyera mpaka kalekale, ndithu mpaka muyaya.+

Mawu a M'munsi