Salimo 142:1-7

Masikili.* Salimo ndiponso pemphero la Davide, pamene anali kukhala kuphanga.+ 142  Ndinafuulira Yehova kuti andithandize.+Ndinafuulira Yehova kuti andikomere mtima.+   Ndinapitirizabe kumukhuthulira nkhawa zanga.+Ndinapitirizabe kumuuza masautso anga.+   Ndinachita zimenezi pamene mtima wanga+ unalefuka.Pamenepo, munadziwa njira yanga.+Adani anga anditchera msampha+M’njira imene ndikuyenda.+   Yang’anani kudzanja lamanja ndipo muoneKuti palibe aliyense amene akufuna kundithandiza.+Ndilibenso malo othawirako,+Ndipo palibe amene akufunsa za moyo wanga.+   Ndinafuula kwa inu kuti mundithandize, inu Yehova.+Ndinanena kuti: “Inu ndinu pothawirapo panga,+Gawo langa+ m’dziko la amoyo.”+   Mvetserani kulira kwanga kochonderera,+Pakuti ndasautsika koopsa.+Ndipulumutseni kwa anthu amene akundizunza,+Pakuti iwo ndi amphamvu kuposa ine.+   Nditulutseni mundende ya mdima+Kuti nditamande dzina lanu.+Chititsani kuti anthu olungama asonkhane ndi kundizungulira,+Chifukwa mumandichitira zabwino.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Sl 32:Kamutu.