Salimo 132:1-18

Nyimbo Yokwerera Kumzinda. 132  Inu Yehova, kumbukirani Davide,+Kumbukirani masautso ake onse.+   Kumbukirani kuti analumbira kwa inu Yehova,+Analonjeza kwa Wamphamvu+ wa Yakobo kuti:+   “Sindilowa m’nyumba yanga.+Sindigona pabedi langa.+   Maso anga saona tulo,+Ndipo sindilola maso anga owala kuwodzera,+   Kufikira Yehova nditamupezera nyumba,+Kufikira nditapeza chihema chachikulu cha Wamphamvu wa Yakobo.”+   Taonani! Tamva za Likasa* ku Efurata,+Talipeza kunkhalango.+   Tiyeni tilowe m’chihema chake chachikulu.+Tiyeni tiwerame pachopondapo mapazi ake.+   Nyamukani, inu Yehova, kuti mulowe kumalo anu okhalamo,+Inu pamodzi ndi Likasa+ limene mumasonyezera mphamvu zanu.+   Ansembe anu avale chilungamo,+Ndipo okhulupirika anu afuule mosangalala.+ 10  Chifukwa cha zimene munalonjeza Davide mtumiki wanu,+Musakane kuona nkhope ya wodzozedwa wanu.+ 11  Yehova walumbira kwa Davide,+Ndithudi sadzabweza mawu ake akuti:+“Ndidzaika pampando wako wachifumu+Chipatso cha mimba yako.+ 12  Ana ako akadzasunga pangano langa+Ndi zikumbutso zanga zimene ndidzawapatsa,+Ngakhalenso ana awo+Adzakhala pampando wako wachifumu kwamuyaya.”+ 13  Yehova wasankha Ziyoni,+Ndipo amafunitsitsa kuti akhale malo ake okhalamo. Iye amati:+ 14  “Awa ndi malo anga okhalamo mpaka muyaya.+Ndidzakhala mmenemu, pakuti ndimafunitsitsa kukhala m’malo amenewa.+ 15  Ndithu ndidzadalitsa chakudya chake.+Anthu ake osauka ndidzawapatsa chakudya chokwanira.+ 16  Ansembe ake ndidzawaveka chipulumutso,+Ndipo anthu ake okhulupirika adzafuula ndithu mokondwera. 17  Ku Ziyoniko ndidzakulitsa nyanga* ya Davide.+Wodzozedwa wanga ndamukonzera nyale.+ 18  Adani ake ndidzawaveka manyazi,+Koma ufumu*+ wake udzapita patsogolo.”+

Mawu a M'munsi

Kapena “Chihema.”
Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.
Mawu ake enieni, “chisoti chachifumu.”