Salimo 11:1-7

Kwa wotsogolera nyimbo. Salimo la Davide. 11  Ine ndathawira kwa Yehova.+Kodi mulibe mantha? Mukundiuza kuti:“Thawirani kumapiri anu ngati mbalame!+   Pakuti oipa akunga uta,+Akonzekeretsa mivi yawo kuti aiponye ndi uta,Kuti alase anthu owongoka mtima kuchokera pamalo amdima.+   Kodi munthu wolungama angachite chiyaniMaziko achilungamo atagumulidwa?”+   Yehova ali m’kachisi wake wopatulika.+Yehova, mpando wake wachifumu uli kumwamba.+Maso ake amaona, maso ake owala amasanthula+ ana a anthu.   Yehova amasanthula anthu olungama ndi oipa omwe,+Ndipo Mulungu amadana kwambiri ndi aliyense wokonda chiwawa.+   Iye adzavumbitsira oipa misampha, moto ndi sulufule,+Komanso mphepo yotentha, monga gawo limene ayenera kumwa.+   Pakuti Yehova ndi wolungama.+ Amakonda ntchito zolungama.+Anthu owongoka mtima ndi amene adzaona nkhope yake.+

Mawu a M'munsi