Ádahodooníłígíí átséedi baa dahóóneʼ yę́ę bidahoolyaaígíí diyin kʼehgo deiitʼı̨́įgo éí niheʼoodląʼ niłdzilgo ííłʼı̨́.