Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Tumelelano ya go Boloka Sephiri

Tumelelano ya go Boloka Sephiri

Boitsebišo bja Gago

Boitsebišo bja gago bjo o bo tsenyago Wepesaeteng ye bo dirišwa ke Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., goba mekgatlo ya yona e mengwe bakeng sa morero wo o hlalosetšwago modiriši wa Wepesaete ye pele a ka tsena go yona. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ga e nee motho le ge e le ofe boitsebišo bja gago ntle le ge e ba go dira bjalo go nyakega e le gore o tle o kgone go hwetša dilo tšeo wena o di nyakago Wepesaeteng ye e bile o hlaloseditšwe seo e sa le pele goba ge mokgatlo wo o kgodišegile gore go utolla boitsebišo bjo bjalo go a nyakega e le gore go latelwe melao le ditaelo le ge e le dife goba go lemoga boradia bjo bo dirwago dikhomphutheng le go bo thibela, go itšhireletša goba go rarolla mathata a seteginiki. Boitsebišo le ge e le bofe bjoo o bo neago bo ka se rekišwe, bja ananywa goba bja adingwa batho ka tlase ga maemo le ge e le afe.

E-mail

E-mail yeo o tlago go e tsenya ge o bula akhaonto Wepesaeteng ye e tla dirišetšwa go ikgokaganya le wena mabapi le akhaonto ya gago. Ka mohlala, ge e ba o lebetše leina leo o tsenago ka lona Wepesaeteng ye goba password gomme o kgopela thušo ya go tsena, o tla thušwa ka go romelwa molaetša e-mailing yeo o e tsentšego karolong e rego, “Boitsebišo bja ka.”

Cookies

Lenaneo la khomphutha le le bitšwago Cookies le hlametšwe go gopola dilo tšeo motho yo a dirišago Wepesaete a di kgethilego ge a tsena go yona. Ka mohlala, leleme leo motho a kgethago go fetleka Wepesaete ye ka lona le bolokwa ka gare ga cookie e le gore ge a tlo bula Wepesaete yeo gape e bule ka lona leleme leo. Lenaneo la cookies ga le tšee boitsebišo bja motho goba la bo boloka.

Lenaneo la Active Scripting goba JavaScript

Lenaneo la Scripting le dirišwa go kaonefatša go šoma ga Wepesaete ye. Go diriša thekinolotši ya scripting go dumelela Wepesaete ye go nea motho yo a tsenago go yona boitsebišo ka pejana. Le ka mohla Wepesaete ye e ka se diriše lenaneo la scripting go tsenya mananeo a khomphutha khomphutheng ya motho yo a tsenago Wepesaeteng ye, e bile ga e itšeele ka ntle le tumelelo boitsebišo bja motho yoo.

O swanetše go dumelela Active scripting goba JavaScript go šoma khomphutheng ya gago lenaneong leo le go dumelelago go tsena Diwepesaeteng e le gore dikarolo tše itšego tša Wepesaete di šome gabotse. Bontši bja mananeo a a dira gore Active scripting goba JavaScript e go dumelele go tsena Diwepesaeteng tše itšego goba go go thibela go tsena go tšona. Bala boitsebišo bja go go thuša go fetleka Diwepesaete e le gore o tsebe kamoo o ka dirago gore lenaneo la scripting le go dumelele go tsena Diwepesaeteng tše itšego.

Ge e ba go ka nyakega gore re fetoše tumelelano ya go boloka sephiri ya go diriša Wepesaete ya rena, re tla ngwala diphetogo tšeo Wepesaeteng ye gore o dule o tseba boitsebišo bjoo re bo tšeago le kamoo re bo dirišago ka gona.