Ge o bogetše bidio, kgotla konotswana ya Beibele. Bidio e tla ema ganyenyane ge o sa nyaka lengwalo leo le tsopotšwego le go le bogela. Boela morago go bogela bidio yeo o bego o e bogetše mathomong.