Diriša maswao a a bonolo go laola tsela yeo o bapalago dibidio ka yona:

  • Kgotla ka menwana e mebedi: Go bapala goba go emiša bidio.

  • Kgwathela ka go le letshadi: Go fetela go e latelago.

  • Kgwathela ka go le letona: Go boela go yeo e fetilego.

  • Kgwathela godimo: Go oketša lebelo leo bidio e bapalago ka lona. (Se ga se gona mo sedirišweng sa Android.)

  • Kgwathela fase: Go fokotša lebelo leo bidio e bapalago ka lona. (Se ga se gona mo sedirišweng sa Android.)

  • Kgotla gatee: Bontšha goba o ute dikonotswana tša go bapala bidio.