Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

WEPESAETE YA JW.ORG

Hwetša Kgatišo

Hwetša Kgatišo

Dipuku le dipukwana tša go balwa ka didirišwa tša elektroniki, mananeo a go theetšwa le dibidio tše makgolokgolo di hwetšwa karolong ya DIKGATIŠO go jw.org/nso. Diriša tlhahlo ye e lego ka mo tlase go hwetša dipuku le dipukwana tšeo o di nyakago.

 Hwetša Kgatišo ya Sehlogo se Itšego

Ge e ba o tseba sehlogo sa kgatišo e itšego goba karolwana ya sona, diriša mekgwa ye e hlaloswago ka mo tlase go hwetša kgatišo yeo o e nyakago ka pejana.

E ya go DIKGATIŠO > DIPUKU LE DIPOROUTŠHA.

  • Kgotla lepokisaneng leo le rego Dikgatišo ka Moka ke moka tsenya lentšu la leina la kgatišo yeo o e nyakago. Ka mohlala, ge e ba o nyaka puku ya Seo Beibele e se Rutago tsenya lentšu “ruta.” Ke moka lepokisana le le tlo ntšha feela dikgatišo tšeo leina la tšona le nago le lentšu “ruta”. Kgetha puku yeo o e nyakago.

  • Kgotla Nyaka.

 Hwetša Tokollo e Itšego ya Makasine

E ya go DIKGATIŠO > DIMAKASINE.

Letlakala la pele le bontšha ditokollo tše nne tša moragorago tša Phafoga! le Morokami (Kgatišo ya batho bohle) gotee le ditokollo tše seswai tša moragorago tša Kgatišo e ithutwago le Kgatišo e Nolofaditšwego tša Morokami. (Maleme a mangwe ga a na ditokollo tše ka moka.) Ge o nyaka tokollo e itšego ya makasine, latela megato ye:

  • Kgetha tokollo ya makasine wo o o nyakago lepokisaneng leo le rego Dimakasine ka Moka o kgethe le ngwaga lepokisaneng leo le rego Tša moragorago.

  •   Kgotla Nyaka.

Bona Dibopego ka Moka Tšeo di Lego Gona tša Kgatišo

Go na le mekgwa e mebedi yeo dikgatišo di tšwelelago ka yona—ke tatelano le lelokelelo. Go bona dibopego tše kgotla Dikgatišo.

Kgotla lepokisana leo le lego ka thokwana ga BONA, ge o kgotla lepokisana le dikgatišo di tlo tšwelela ka sebopego sa Lelokelelo. Gantši sebopego sa Tatelano ke sona se tšwelelago ge o tsena letlakaleng le la Dikgatišo.

Tatelano e bontšha bokantle bja kgatišo, mekgwa ya go taonelouta le leina la kgatišo e nngwe le e nngwe. Šupa godimo ga mekgwa ya go taonelouta e bjalo ka MOBI, EPUB bj bj (goba o e kgotle sedirišweng sa gago sa elektroniki) go bona mekgwa ka moka yeo e lego gona ya go taonelouta (kgatišo yeo e balwago sedirišweng sa elektroniki goba ya go theetšwa).

Kgotla lepokisana leo le lego ka thoko ga Bona go fetoša sebopego seo o nyakago go bona dikgatišo ka sona.

Lelokelelo le bontšha mehuta ka moka ya difaele tšeo di lego gona tša kgatišo e nngwe le e nngwe.

Dikgatišo tše dingwe ke tša mongwalo o mogolo. Ge e ba o nyaka go taonelouta kgatišo ya mongwalo o mogolo šupa mohuta wa faele yeo o e nyakago (ka mohlala PDF) go bona mekgwa ka moka yeo e lego gona ya go taonelouta. Kgotla linki ya mokgwa woo o nyakago go taonelouta ka wona.

 Hwetša Kgatišo yeo e nago le Taba e Itšego

Ge e ba kgatišo e itšego e le gona go jw.org e bile e hwetšagala letlakaleng la mathomo la Wepesaete, diriša lepokisana leo le rego Site Search  *go nyaka sehlogo goba kgaolo ya kgatišo yeo e nago le mantšu goba polelwana yeo o e nyakago.

^ par. 26 Hlokomela: Site Search ga se ya hlwa e e ba gona ka Sepedi ge e ba o nyaka go bona gore e dirišwa bjang e ya Wepesaeteng ya Seisemane.

Kgotla leswao la go nyaka. Ke moka lepokisaneng leo le tlago go tšwelela, ngwala mantšu goba polelwana yeo o e nyakago, ke moka o kgotle Search. Ge e ba o tseba mantšu a mmalwa goba dipolelwana tšeo di tšwelelago kgatišong yeo o e nyakago, gona a ngwale ka moka. Se se ka dira gore kgaolo goba sehlogo seo o se nyakago se tšwelele ka godimo, ka morago kgotla Search.

O ka lekanyetša tsela ya go nyaka sehlogo sa kgatišo ka go latela megato ye e latelago:

  • Kgotla linki ya Advanced Search go ba Advanced Options.

  • Ka tlase ga Category, kgetha lepokisana la Publications.

  • Kgotla Search.