Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

WEPESAETE YA JW.ORG

Diriša Wepesaete ya JW.ORG ka Founo Goba Tablet

Diriša Wepesaete ya JW.ORG ka Founo Goba Tablet

Dilo tše di lego gona tšeo di tšwelelago sekirining sa khomphutha di a tšwelela le didirišweng tša elektroniki tša di-smartphone goba di-tablet. Lega go le bjalo, tsela yeo dikagare tša Wepesaete di beakantšwego ka gona didirišweng tša elektroniki tša disekirini tše di nyenyane e fapane le ya disekirini tše dikgolo. Ditemošo tše di lego sehlogong se di tla go thuša go hwetša dilo tšeo o di nyakago Wepesaeteng ya jw.org.

 Bona Dikagare tša Wepesaete o Diriša Founo Goba Tablet

Didirišweng tša elektroniki tšeo di nago le disekirini tše dikgolo dikagare tša Wepesaete di dula di tšwelela godimo sekirining mola dilo tše dingwe tšeo di hwetšagalago Wepesaeteng di tšwelela ka tlase.

Lega go le bjalo, didirišweng tša elektroniki tša disekirini tše dinyenyane, dikagare tša Wepesaete di tšwelela ka go latelana ka go la nngele sekirining. Dikagare ga di tšwelele sekirining ge e ba o sa di diriše e le gore dikarolo tše dingwe tša Wepesaete di tšwelele ka bontši.

 • Kgotla leswao le go bona goba go tswalela dikagare. Kgotla karolo yeo o e nyakago go bona dilo tšeo di lego karolong yeo.

 • Kgotla leswao la Di Tšweletše ka Moka go bona dilo ka moka tšeo di lego karolong ya dikagare, ke moka o kgotle taba yeo o e nyakago.

 • Kgotla leswao la Di Tswalele ka Moka gore e se bontšhe dilo tšeo di lego karolong ya dikagare.

 • Kgotla leswao la JW.ORG gore o boele mathomong.

 • Kgotla leswao la go bontšha Maleme gore o bone maleme ka moka ao a lego gona.

 • Kgotla Nyaka yeo e lego godimo letlakaleng la mathomo la Wepesaete go hwetša dihlogo goba dipuku tšeo o di nyakago.

 Bala Dihlogo Goba Dikgaolo tša Dipuku

Sedirišweng sa elektroniki sa sekirini se segolo, o kgona go bona dikagare tša puku ge o dutše o bala sehlogo goba kgaolo e itšego. Lega go le bjalo, sedirišweng sa sekirini se senyenyane dikagare ga di bonagale.

 • Kgotla leswao le go bona dikagare tša puku. Kgotla sehlogo goba kgaolo.

 • Kgotla leswao la Tše di Fetilego go bona sehlogo goba kgaolo e fetilego.

 • Kgotla leswao la Tše di Latelago go bona sehlogo goba kgaolo e latelago.

 • Kgotla leswao le go tswalela dikagare gomme o tšwele pele o bala sehlogo goba kgaolo yeo o e butšego.

 Bala Beibele Inthaneteng

E ya go DIKGATIŠO > BEIBELE ke moka o kgotle konotswana ya Bala Inthaneteng, goba kgotla linki ya Bala Beibele Inthaneteng yeo e lego mathomong.

Ka morago kgetha puku ya Beibele le kgaolo yeo o nyakago go e bala lepokisaneng leo go tšwelelago leina la puku ya Beibele, ke moka o kgotle konotswana ya Kgotla.

Ge o dutše o theoga le kgaolo yeo, lepokisana la Bontšha le la Kgotla a dula a bonagala bakeng sa gore go be bonolo go fetela kgaolong e nngwe.

 • Kgotla leswao le gore o tloše lepokisana la Bontšha le la Kgotla. Se se tla dira gore ge o dutše o bala kgaolo o bone le ditemana tše dingwe tšeo o di fetilego. O ka kgetha kgaolo e nngwe godimo goba tlase letlakaleng leo o le butšego.

 • Kgotla leswao le gore o bone lepokisana la Bontšha le la Kgotla ge o dutše o bala kgaolo yeo.

 • Kgotla leswao le go bona dikagare tša Beibele.

 • Kgotla konotswana ya Tše di Fetilego go bona kgaolo e fetilego.

 • Kgotla konotswana ya Tše di Latelago go bona kgaolo e latelago.

 • Kgotla leswao le go tswalela dikagare tša Beibele.

 Theetša Dipuku le Dimakasine Tšeo di Rekhotilwego

Ge e ba puku goba makasine woo o o balago o rekhotilwe, go tla tšwelela lepokisi le.

 • Kgotla leswao la Bapala gore o theetše.

 • Kgotla leswao la Ema go emiša. Kgotla Bapala gore e tšwele pele.

 • Go na le konotswana ya nkgokolo yeo e sepelago ge selo seo o se theeditšego se bapala, o ka e goga go bušetša selo seo o se theeditšego morago goba go se iša pele.

Ge o theeditše puku yeo e rekhotilwego gomme o theoga le sehlogo, lepokisi leo le bontšhago gore o theeditše le tla dula le tšweletše godimo. Se se dira gore o kgone go ema goba go bapala ntle le gore o timelelwe ke mo go balwago.