Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

WEPESAETE YA JW.ORG

Diriša Wepesaete ka Leleme le Lengwe

Diriša Wepesaete ka Leleme le Lengwe

Ge e ba o ithuta leleme le itšego, goba o rata go boledišana le motho yo mongwe yo a bolelago leleme le lengwe ka molaetša wa Beibele o diriša Wepesaete ya jw.org, šomiša e mengwe ya mekgwa ye e lego ka mo tlase bakeng sa go diriša jw.org ka leleme leo o le nyakago.

 Fetola Leleme Leo Wepesaete e Tšwelelago ka Lona

Kgotla Lepokisana la Maleme go bona maleme ka moka ao a lego gona go jw.org.

Maleme ka moka a na le le lengwe la maswao a ka thoko ga wona:

 • Leswao le le ra gore jw.org goba karolo ya yona e a hwetšagala ka leleme leo. Kgotla leleme leo o nyakago go bona Wepesaete ka lona.

 • Leswao le le ra gore jw.org ga se ya hlwa e hwetšagala ka leleme leo, eupša go na le dipuku tšeo o ka di taoneloutago ka leleme leo. Kgotla leleme leo go bona dipuku tšeo di lego gona.

 • Le ke leswao la polelo ya diatla.

  Ge e ba jw.org ya polelo ya diatla e šetše e hwetšagala ka leleme leo o le kgethilego, gona Wepesaete e tla ba ya polelo ya diatla.

  Ge e ba jw.org e sa hlwa e hwetšagala ka polelo ya diatla yeo o e kgethilego, o tla bona dipuku tša polelo ya diatla tšeo di lego gona ka polelo yeo.

Ka ge go e na le maleme a mantši, diriša o mongwe wa mekgwa ye go hwetša leleme leo o le nyakago kapejana:

 • Kgetha leleme leo o le nyakago: Maleme a mane ao o felago o a diriša a tla tšwelela ka godimo.

 • Ngwala leleme leo o le nyakago: Ngwala ditlhaka tše sego kae tša mathomo tša leleme leo o le nyakago, o ka di ngwala ka leleme la gago goba ka Seisemane. Ka mohlala, ge e ba Wepesaete ya gago e le ka Seisemane gomme o nyaka Sepedi, o ka ngwala “Sepedi.” Ge o dutše o ngwala, go tla tšwelela feela maleme ao a sepedišanago le ditlhaka tšeo o di ngwalago.

 Bala Dipuku le Dihlogo tše Itšego ka Leleme le Lengwe

Mokgwa wa 1: Diriša mokgwa wo matlakaleng a Wepesaete ao a nago le lepokisana la Bala ka.

Kgotla leina la puku, sehlogo goba makasine wo o nyakago go o bala goba o nyakago go boledišana le motho yo mongwe ka wona. Ke moka kgetha leleme leo o le nyakago lepokisaneng la Bala ka gore o bone sehlogo seo o nyakago go se bala ka leleme leo o le nyakago. (Ge e ba leleme leo o le nyakago le se gona lepokisaneng la Bala ka, se se ra gore puku goba makasine woo o o nyakago ga se wa hlwa o eba gona ka leleme leo.)

Temošo: Lepokisaneng le la Bala ka, go na le leswao la di-Headphones ka thoko ga leleme, leo le bontšhago gore o ka kgona go theetša selo seo o nyakago go se bala ka leleme leo.

Ge o nyaka go bala puku goba makasine ka leleme le lengwe o diriša lepokisana la Bala ka, go tla tšwelela puku yeo goba makasine woo feela ka leleme leo o le kgethilego. Wepesaete ka moka e tla tšwelela ka leleme leo o tsenego ka lona.

Mokgwa wa 2: Ge e ba puku goba makasine wo o o balago o se na lepokisana la Bala ka, diriša Lepokisana la Maleme leo le lego kua godimo go fetola Wepesaete gore e be ka leleme leo o le nyakago. Ge e ba puku goba makasine wo o nyakago go o bala ka leleme leo o le kgethilego o le gona, o tla tšwelela. Ge e ba seo o nyakago go se bala se se gona, Wepesaete e tla go iša mathomong ka leleme leo o le kgethilego.

 Hwetša Dipuku le tše Dingwe ka Leleme le Lengwe

E ya go DIKGATIŠO> DILO TŠEO DI LEGO GONA. Kgetha leleme lepokisaneng la Bontšha ke moka o kgotle Nyaka.

Diriša mekgwa e latelago go hwetša leleme kapejana:

 • Kgetha leleme leo o le nyakago: Maleme a mane ao o felago o a diriša a tla tšwelela ka godimo.

 • Ngwala leleme: Ngwala ditlhaka tše sego kae tša mathomo tša leleme leo o le nyakago, o ka di ngwala ka leleme la gago goba ka Seisemane. Ka mohlala, ge e ba Wepesaete ya gago e le ka Seisemane gomme o nyaka dipuku ka Sepedi, o ka ngwala “Sepedi.” Ge o dutše o ngwala, go tla tšwelela feela maleme ao a sepedišanago le ditlhaka tšeo o di ngwalago.

Ge e ba go e na le dipuku tše dintši tša leleme leo o le kgethilego, letlakala la DILO TŠEO DI LEGO GONA le tla bontšha dipuku tše sego kae feela. Bakeng sa go hwetša dipuku tše dingwe ka leleme leo o le kgethilego, e ya go ( DIPUKU LE DIPOROUTŠHA goba DIMAKASINE) gore o bone dipuku ka moka tšeo di lego gona ka leleme leo o le kgethilego.

Ge e ba go se na dipuku tše itšego tšeo o di nyakago tša leleme leo o le kgethilego, gona letlakala le tla tšweletša dilinki tša dipuku tšeo di lego gona ka leleme leo.