Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

WEPESAETE YA JW.ORG

Diriša Wepesaete ka Leleme le Lengwe

Diriša Wepesaete ka Leleme le Lengwe

Ge e ba o ithuta leleme le itšego, goba o rata go boledišana le motho yo mongwe yo a bolelago leleme le lengwe ka molaetša wa Beibele o diriša Wepesaete ya jw.org, šomiša e mengwe ya mekgwa ye e lego ka mo tlase bakeng sa go diriša jw.org ka leleme leo o le nyakago.

 Fetola Leleme Leo Wepesaete e Tšwelelago ka Lona

Kgotla Lepokisana la Maleme go bona maleme ka moka ao a lego gona go jw.org.

Maleme ka moka a na le le lengwe la maswao a ka thoko ga wona:

 • Leswao le le ra gore jw.org goba karolo ya yona e a hwetšagala ka leleme leo. Kgotla leleme leo o nyakago go bona Wepesaete ka lona.

 • Leswao le le ra gore jw.org ga se ya hlwa e hwetšagala ka leleme leo, eupša go na le dipuku tšeo o ka di taoneloutago ka leleme leo. Kgotla leleme leo go bona dipuku tšeo di lego gona.

 • Le ke leswao la polelo ya diatla.

  Ge e ba jw.org ya polelo ya diatla e šetše e hwetšagala ka leleme leo o le kgethilego, gona Wepesaete e tla ba ya polelo ya diatla.

  Ge e ba jw.org e sa hlwa e hwetšagala ka polelo ya diatla yeo o e kgethilego, o tla bona dipuku tša polelo ya diatla tšeo di lego gona ka polelo yeo.

Ka ge go e na le maleme a mantši, diriša o mongwe wa mekgwa ye go hwetša leleme leo o le nyakago kapejana:

 • Kgetha leleme leo o le nyakago: Maleme a mane ao o felago o a diriša a tla tšwelela ka godimo.

 • Ngwala leleme leo o le nyakago: Ngwala ditlhaka tše sego kae tša mathomo tša leleme leo o le nyakago, o ka di ngwala ka leleme la gago goba ka Seisemane. Ka mohlala, ge e ba Wepesaete ya gago e le ka Seisemane gomme o nyaka Sepedi, o ka ngwala “Sepedi.” Ge o dutše o ngwala, go tla tšwelela feela maleme ao a sepedišanago le ditlhaka tšeo o di ngwalago.

 Bala Dipuku le Dihlogo tše Itšego ka Leleme le Lengwe

Mokgwa wa 1: Diriša mokgwa wo matlakaleng a Wepesaete ao a nago le lepokisana la Bala ka.

Kgotla leina la puku, sehlogo goba makasine wo o nyakago go o bala goba o nyakago go boledišana le motho yo mongwe ka wona. Ke moka kgetha leleme leo o le nyakago lepokisaneng la Bala ka gore o bone sehlogo seo o nyakago go se bala ka leleme leo o le nyakago. (Ge e ba leleme leo o le nyakago le se gona lepokisaneng la Bala ka, se se ra gore puku goba makasine woo o o nyakago ga se wa hlwa o eba gona ka leleme leo.)

Temošo: Lepokisaneng le la Bala ka, go na le leswao la di-Headphones ka thoko ga leleme, leo le bontšhago gore o ka kgona go theetša selo seo o nyakago go se bala ka leleme leo.

Ge o nyaka go bala puku goba makasine ka leleme le lengwe o diriša lepokisana la Bala ka, go tla tšwelela puku yeo goba makasine woo feela ka leleme leo o le kgethilego. Wepesaete ka moka e tla tšwelela ka leleme leo o tsenego ka lona.

Mokgwa wa 2: Ge e ba puku goba makasine wo o o balago o se na lepokisana la Bala ka, diriša Lepokisana la Maleme leo le lego kua godimo go fetola Wepesaete gore e be ka leleme leo o le nyakago. Ge e ba puku goba makasine wo o nyakago go o bala ka leleme leo o le kgethilego o le gona, o tla tšwelela. Ge e ba seo o nyakago go se bala se se gona, Wepesaete e tla go iša mathomong ka leleme leo o le kgethilego.

 Hwetša Dipuku le tše Dingwe ka Leleme le Lengwe

E ya go DIKGATIŠO> DILO TŠEO DI LEGO GONA. Kgetha leleme lepokisaneng la Bontšha ke moka o kgotle Nyaka.

Diriša mekgwa e latelago go hwetša leleme kapejana:

 • Kgetha leleme leo o le nyakago: Maleme a mane ao o felago o a diriša a tla tšwelela ka godimo.

 • Ngwala leleme: Ngwala ditlhaka tše sego kae tša mathomo tša leleme leo o le nyakago, o ka di ngwala ka leleme la gago goba ka Seisemane. Ka mohlala, ge e ba Wepesaete ya gago e le ka Seisemane gomme o nyaka dipuku ka Sepedi, o ka ngwala “Sepedi.” Ge o dutše o ngwala, go tla tšwelela feela maleme ao a sepedišanago le ditlhaka tšeo o di ngwalago.

Ge e ba go e na le dipuku tše dintši tša leleme leo o le kgethilego, letlakala la DILO TŠEO DI LEGO GONA le tla bontšha dipuku tše sego kae feela. Bakeng sa go hwetša dipuku tše dingwe ka leleme leo o le kgethilego, e ya go ( DIPUKU LE DIPOROUTŠHA goba DIMAKASINE) gore o bone dipuku ka moka tšeo di lego gona ka leleme leo o le kgethilego.

Ge e ba go se na dipuku tše itšego tšeo o di nyakago tša leleme leo o le kgethilego, gona letlakala le tla tšweletša dilinki tša dipuku tšeo di lego gona ka leleme leo.