Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Molao wa go Šireletša Boitsebišo bja Motho

Molao wa go Šireletša Boitsebišo bja Motho

Mokgatlo wa Dihlatse tša Jehofa o hlompha ditokelo tša batho tša go boloka boitsebišo bja bona e le sephiri o theile seo melaong ya motheo yeo e lego ka Beibeleng. Mokgatlo o tseba bohlokwa bja go boledišana le batho ka bolokologi le go hwetša boitsebišo bja batho bjo e lego sephiri e le gore o kgone go kgotsofatša dinyakwa tša Dihlatse tša Jehofa le go phetha mediro ya tšona ya bodumedi le go thuša bao ba hlokago thušo, le gore ka nako e swanago o swanetše go se nee batho ba bangwe boitsebišo bjoo le go bo šireletša ka tsela ya maleba. (Diema 15:22; 25:9) Go boloka sephiri go bohlokwa kudu.—Diema 20:19.

Dinageng tše mmalwa go dirilwe melao ya go šireletša boitsebišo bja batho go kgonthišetša gore boitsebišo bjoo e dula e le sephiri. Mokgatlo wa Dihlatse tša Jehofa ke kgale o hlompha ditokelo tša batho tša go boloka boitsebišo bja bona e le sephiri, le pele ga ge melao e bjalo e ka dirwa. Mokgatlo wa Dihlatse tša Jehofa o tla tšwela pele go šireletša boitsebišo bjo o bo neilwego ka go dumelelana le mokgwa wo e lego kgale di o dirišwa, wo ga bjale o lego boitsebišong bjo bo ngwadilwego mo.

Moo Molao wo o Šomago

Molao wo o šoma mokgatlong ka moka wa Dihlatse tša Jehofa, wo o emelwago ke diofisi tša makala tše di lego lefaseng ka moka.

Go Šireletša Boitsebišo bja Motho

Mokgatlo wa Dihlatse tša Jehofa o swaragana le boitsebišo bja batho ka go dumelelana le melao ya motheo e latelago:

 1. Boitsebišo bja motho bo tla dirišwa ka tsela ya maleba le yeo e lego molaong.

 2. Boitsebišo bja batho bo a kgoboketšwa, bja bolokwa khomphutheng gomme bja dirišwa feela ge go nyakego go phetha merero ya bodumedi le go thuša batho ya Dihlatse tša Jehofa.

 3. Boitsebišo bja motho e tla ba bjo bo nepagetšego gomme bja fetošwa ge go nyakega. Phošo le ge e le efe e tla phošollwa kapejana ka mo go kgonegago ka morago ga gore mokgatlo o e lemoge.

 4. Boitsebišo bja motho bo tla bolokwa ge feela bo sa nyakega gore mokgatlo o bo dirišetše mabaka a kwagalago.

 5. Go tla naganelwa taba ya go hlompha ditokelo tša motho tša go boloka boitsebišo bja gagwe e le sephiri.

 6. Go tla gatwa megato ya maleba dikhomphutheng le mokgatlong go thibela gore batho ba sa swanelago goba ba sa dumelelwago go hwetša boitsebišo bja batho. Boitsebišo ka moka bja batho bjo bo lego khomphutheng bo šireleditšwe ka di-password bjo bo tla hwetšwago feela ke batho bao ba swanelegago. Ka morago ga diiri tša mošomo diofisi di a notlelwa gomme go tsena feela batho bao ba šomago diofising tšeo.

 7. Boitsebišo bja motho bo ka se romelwe lekaleng le lengwe ka ntle le ge go nyakega go phetha mediro ya bodumedi goba ya go thuša batho ya mokgatlo wa Dihlatse tša Jehofa, e lego mokgatlo woo Dihlatse tša Jehofa ka moka di ikgethetšego di sa gapeletšwe ke motho go ba karolo ya wona le go tsebja e le Dihlatse tša Jehofa.

Ditokelo tša Motho yo Boitsebišo bo Bolokilwego ka Leina la Gagwe

 1. Tokelo ya motho yo boitsebišo bo bolokilwego ka leina la gagwe le ya go šireletša boitsebišo bja motho yoo e le sephiri gotee le go fetoša goba go phumola boitsebišo bjoo, e swanetše go hlomphiwa ka go dumelelana le molao wa Dihlatse tša Jehofa wo o lego molaong wo wa tirišo.

 2. Motho le ge e le ofe yo a dirago kgopelo ka go dumelelana le karolo ye o swanetše go nea bohlatse bjo bo lekanego bja go ikutolla gore ke yena mang.

 3. Ge e ba motho yoo boitsebišo bo bolokilwego ka leina la gagwe a kgopela go tsena boitsebišong bjoo, go fetoša dilo tše itšego goba go phumola boitsebišo bjo e lego sephiri bjo bo lego mabapi le yena, mokgatlo o tla mo dumelela go dira seo ka morago ga go lebelela ge e ba go hwetša ga gagwe boitsebišo, go bo lokiša goba go bo phumola go ka se thulane le mediro e kwagalago ya mokgatlo wa rena, go akaretša ge e ba go mo dumelela go ka se bee kotsing tokelo ya mokgatlo ya go dira mediro ya bodumedi ka bolokologi.

 4. Mokgatlo o ka thabela taba ya gore o se phumole boitsebišo bja motho ge e le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Go phumola boitsebišo bjo bjalo go ka bea kotsing go sa hlokagale ditumelo le mekgwa ya mokgatlo.

Tokelo ya go Ipiletša

Ge e ba motho a bona eka ditokelo tša gagwe ga se tša hlomphiwa, a ka ipiletša go Komiti ya Lekala ka go ngwala lengwalo. O swanetše go romela lengwalo leo pele go feta dibeke tše pedi ka morago ga ge go diragetše seo a bonego e le go se hlomphiwe ga ditokelo tša gagwe.