Karabo ya Beibele

Re swanetše go rapela Modimo ka leina la Jesu ka gobane ye ke tsela e nnoši yeo Modimo a e amogelago ya go Mo rapela. Jesu o itše: “Ke nna tsela le therešo le bophelo. Ga go yo a tlago go Tate ge e se ka nna.” (Johane 14:6) Le gona Jesu o boditše baapostola ba gagwe ba botegago gore: “Ruriruri ke re go lena: Ge e ba le kgopela Tate selo le ge e le sefe, o tla le nea sona leineng la ka.”—Johane 16:23.

Mabaka a mangwe a go rapela ka leina la Jesu

  • Re hlompha Jesu le tatagwe, Jehofa Modimo.—Bafilipi 2:9-11.

  • Re bontšha gore re leboga lehu la Jesu ka ge e le tokišetšo ya Modimo ya go re phološa.—Mateo 20:28; Ditiro 4:12.

  • Re lemoga boemo bja moswananoši bja Jesu bja go ba Mmoelanyi magareng ga Modimo le batho.—Baheberu 7:25.

  • Re hlompha tirelo ya Jesu bjalo ka Moperisita yo a Phagamego yoo a ka re thušago gore re be le boemo bjo bobotse le Modimo.—Baheberu 4:14-16.