Karabo ya Beibele

Ka nako e itšego, Modimo o ile a dumelela monna go nyala basadi ba fetago o tee. (Genesi 4:19; 16:1-4; 29:18-29) Eupša ga se Modimo yo a laetšego gore monna a nyale basadi ba bantši. O ile a nea Adama mosadi o tee feela.

Modimo o ile a dumelela Jesu gore a hlome lefsa molao wa Gagwe wa mathomong wa gore monna a be le mosadi o tee. (Johane 8:28) Ge Jesu a be a botšišwa mabapi le lenyalo o ile a re: “Yo a ba bopilego mathomong o ba dirile e le yo motona le yo motshadi, gomme a re: ‘Ka lebaka le monna o tla tlogela tatagwe le mmagwe, a kgomarela mosadi wa gagwe gomme ba babedi ba e tla ba nama e tee.’”—Mateo 19:4, 5.

Ka morago yo mongwe wa barutiwa ba Jesu o ile a budulelwa ke Modimo go ngwala gore: “Anke monna yo mongwe le yo mongwe a be le mosadi wa gagwe le mosadi yo mongwe le yo mongwe a be le monna wa gagwe.” (1 Bakorinthe 7:2) Beibele gape e bolela gore monna yo mongwe le yo mongwe yo a nyetšego yo a newago boikarabelo bjo bo kgethegilego ka phuthegong ya Bokriste e swanetše go ba “monna wa mosadi o tee.”—1 Timotheo 3:2, 12.