Karabo ya Beibele

Modimo o amogela lenyalo la monna le mosadi bao ba tšwago merafong e sa swanego ka gobane merafo ka moka e a lekana go yena. Beibele e re: “Modimo o swara yo mongwe le yo mongwe ka go swana . . . , go sa šetšwe gore ke wa morafo ofe.”—Ditiro 10:34, 35, Good News Translation.

Ela hloko e mengwe ya melao ya motheo ya Beibele yeo e bolelago ka lenyalo gotee le go lekana ga merafo.

Merafo ka moka e tšwa felo gotee

Batho ka moka ba tšwa go motho wa pele e lego Adama le mosadi wa gagwe Efa, yoo Beibele e mmitšago “mmago motho yo mongwe le yo mongwe yo a phelago.” (Genesi 3:20) Ka lebaka leo, Beibele e bolela ka Modimo gore: “Go tšwa mothong o tee o dirile setšhaba se sengwe le se sengwe sa batho.” (Ditiro 17:26) Go sa šetšwe gore batho ke ba morafo ofe, ka moka ke karolo ya lapa letee. Lega go le bjalo, go thwe’ng ge e ba moo o dulago gona go tlwaelegile go kgetholla batho ka morafo goba ka maemo?

Batho ba bohlale ba a ‘rerišana’

Gaešita le ge Modimo a amogela lenyalo la batho ba merafo e sa swanego, ga se batho ka moka bao ba le amogelago. (Jesaya 55:8, 9) Ge e ba o nyaka go nyala motho wa morafo o mongwe, wena le motho yoo o tlago go nyalana le yena le swanetše go ahlaahla dipotšišo tše di latelago:

  • Le tla lebeletšana bjang le kgateletšo yeo le ka e hwetšago setšhabeng goba go ba lapa?

  • Le tla thuša bjang bana ba lena go lebeletšana le kgethollo ya semorafo?

Go ‘rerišana’ ka tsela ye go ka le thuša go ba le lenyalo leo le atlegilego.—Diema 13:10; 21:5.