Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Modimo o na le Maina a Makae?

Modimo o na le Maina a Makae?

Karabo ya Beibele

Modimo o na le leina letee. Ka Seheberu ke יהוה gomme ka Sepedi ke “Jehofa.” * Modimo o ile a diriša moporofeta Jesaya go ngwala gore: “Ke nna Jehofa. Ke lona leina la ka.” (Jesaya 42:8) Leina le le tšwelela ka makga a e ka bago a 7 000 ka dingwalweng tša kgale tša Beibele. Leina le la Modimo le tšwelela gantši go feta leina le ge e le lefe ka Beibeleng. *

Na Modimo o na le maina a mangwe?

Le ge Beibele e re ruta gore Modimo o na leina letee, e diriša direto tše dintši le dipolelwana tše di mo hlalosago. Ka mo tlase go na le direto le dipolelwana tšeo di re botšago se sengwe ka semelo sa Jehofa.

Leina

Lengwalo

Tlhaloso

Allah

(Ga le gona ka Beibeleng)

Lentšu “Allah” le ra gore Modimo ka Searaba, ga se leina la Modimo. Diphetolelo tša Beibele tša Searaba le maleme a mangwe di diriša leina “Allah” bakeng sa “Modimo.”

Ramatlaohle

Genesi 17:1

O na le matla kudu. Polelwana ya Seheberu ʼEl Shad·daiʹ, yeo e rago gore “Modimo Ramatlaohle,” e tšwelela ka makga a šupago ka Beibeleng.

Alfa le Omega

Kutollo 1:8; 21:6; 22:13

Polelwana yeo e rego “mathomo le mafelelo,” e ra gore go be go se na Modimo Ramatlaohle pele ga Jehofa gomme go ka se be le yo mongwe ka morago ga gagwe. (Jesaya 43:10) Alfa ke tlhaka ya mathomo go dialefapete tša Segerika gomme omega ke ya mafelelo.

Motala wa Mabaka

Daniele 7:9, 13, 22

Ga a na mathomo; o bile gona go tloga mehleng ya neng le neng goba pele ga ge dilo ka moka di ka ba gona.​—Psalme 90:2.

Mmopi

Jesaya 40:28

O bopile dilo ka moka.

Tate

Mateo 6:9

Monei wa bophelo.

Modimo

Genesi 1:1

Yo a rapelwago le yo a phagamego kudu. Lentšu la Seheberu ʼElo·himʹ le ka bontši, le hlalosa bogolo bja Jehofa, seriti sa gagwe goba gore o phagame kudu.

Modimo gare ga medimo

Doiteronomio 10:17

Jehofa ke Modimo yo a phagamego yoo a fapanago le “medimo e se nago mohola” yeo e rapelwago ke batho ba bangwe.​—Jesaya 2:8.

Mohlahli yo Mogolo

Jesaya 30:20, 21

O ruta batho dithuto tšeo di ba holago le go ba hlahla tseleng yeo ba swanetšego go sepela ka yona.​—Jesaya 48:17, 18.

Modiri yo Mogolo

Psalme 149:2

O bopile dilo ka moka.​—Kutollo 4:11.

Modimo yo a Thabilego

1 Timotheo 1:11

O dula a thabile.​—Psalme 104:31.

Mokwi wa thapelo

Psalme 65:2

O theetša dithapelo ka moka tša bao ba mo rapelago ka tumelo.

Ke Nna yo ke Lego Yena

Ekisodo 3:14, Taba ye Botse

O ba selo le ge e le sefe seo a nyakago go ba sona gore a phethagatše morero wa gagwe. Polelwana ye gape e fetoletšwe ka gore “Ke tla ba Seo ke Nyakago go ba Sona.” Tlhaloso ye e thuša go hlalosa leina Jehofa, leo le tšwelelago temaneng e latelago.​—Ekisodo 3:15.

Lehufa

Ekisodo 34:14

Ga a nyake go rapelwa le medimo e mengwe. Lentšu le le fetoletšwe gape e le “Modimo yo a hufegago.”—Phetolelo ya Lefase le Lefsa.

Kgoši ya bosafelego

Kutollo 15:3

Pušo ya gagwe ga e na mathomo le mafelelo.

Morena

Psalme 135:5

Lentšu le le ra gore mong; ka Seheberu ke ʼA·dhohnʹ le ʼAdho·nimʹ.

Morena wa Mašaba

Jesaya 1:9, Baroma 9:29, Beibele ya Sepedi

Molaodi wa lešabašaba la barongwa. Polelwana “Morena wa Mašaba” gape e ka fetolelwa e le “Jehofa wa madira.”​—Baroma 9:29, Phetolelo ya Lefase le Lefsa.

Yo Godimodimo

Psalme 47:2

O na le maemo a phagamego kudu.

Mokgethwakgethwa

Diema 9:10

Ke yo mokgethwa kudu (o hlwekile e bile o sekile) go feta selo le ge e le sefe.

Mmopi wa Rena

Jesaya 64:8

O na le matla a go laola batho le ditšhaba, go no swana le mmopi yo a laolago letsopa leo a le dirišago go bopa.​—Baroma 9:20, 21.

Morekolodi, Molopolodi

Jesaya 41:14; Beibele ya Sepedi

O rekolla goba o phološa batho sebeng le lehung ka sehlabelo sa topollo sa Jesu Kriste.​—Johane 3:16.

Leswika

Psalme 18:2, 46

Ke setšhabelo le mophološi wa rena.

Mophološi

Jesaya 45:21

O re phološa kotsing goba lehung.

Modiši

Psalme 23:1

O hlokomela barapedi ba gagwe.

Mmuši Morena

Genesi 15:2

O na le matla a go laola dilo ka moka; ka Seheberu polelwana ye ke ʼAdho·naiʹ.

Yo a Phagamego

Daniele 7:​18, 27

Ke mmuši yo a phagamego.

Maina a mafelo ka Mangwalong a Seheberu

Maina a mafelo a mangwe ka Beibeleng a na le leina la Modimo, eupša maina ao ga se gore ke maina a mangwe a Modimo.

Leina la lefelo

Lengwalo

Tlhaloso

Jehofa-jire

Genesi 22:13, 14

“Jehofa o tla Loga Leano.”

Jehofa-nisi

Ekisodo 17:15

“Jehofa ke Seka sa ka [Kota ya ka].” Jehofa ke Modimo yo a thušago le go šireletša batho ba gagwe.​—Ekisodo 17:13-​16.

Jehofa-shalomo

Baahlodi 6:​23, 24

“Jehofa ke Khutšo.”

Jehofa-shama

Hesekiele 48:35

“Jehofa Yena o Moo.”

Mabaka a gore re tsebe leina la Modimo le go le diriša

  • Modimo o swanetše go ba a tšea leina la gagwe la Jehofa le le bohlokwa kudu, ka ge a le tsentše ka Beibeleng ka makga a mantši.​—Maleaki 1:​11.

  • Morwa wa Modimo e lego Jesu o boletše gantši ka bohlokwa bja leina la Modimo. Ka mohlala, ge a rapela Jehofa o itše: “Leina la gago a le kgethagatšwe.”​—Mateo 6:9; Johane 17:6.

  • Bao ba tsebago leina la Modimo le go le diriša, ba ba le tswalano le yena. (Psalme 9:10; Maleaki 3:16) Segwera se bjalo se tla ba thuša gore ba bone go phethagala ga kholofetšo ya Modimo yeo e rego: “Gobane yena o mpontšhitše lerato, ke tla ba ka mo hlakodiša. Ke tla mo šireletša ka gobane a tseba leina la ka.”​Psalme 91:14.

  • Beibele e re: “Go na le ba bitšwago ‘medimo,’ e ka ba legodimong goba lefaseng, bjalo ka ge go na le ‘medimo’ e mentši le ‘marena’ a mantši.” (1 Bakorinthe 8:5, 6) Eupša e re botša gore leina la Modimo o tee wa therešo ke Jehofa.​—Psalme 83:18.

^ par. 3 Diithuti tše dingwe tša Seheberu di diriša “Yahweh” bakeng sa leina la Modimo.

^ par. 3 Leina la Modimo ge le bitšwa ka tsela e kopana ke “Jah.” Le tšwelela ka Beibeleng ka tsela ye ka makga a e ka bago a 50, go akaretša le ge le dirišwa lentšung le le rego, “Haleluya” leo le bolelago gore “Tumišang Jah.”​—Kutollo 19:1; Beibele ya Sepedi.