Karabo ya Beibele

Batho ba bantši ba botšwa gore re ka se kgodišege gore Beibele e ngwadilwe ke mang. Eupša Beibele e hlalosa ka mo go kwagalago gore e ngwadilwe ke mang. Dikarolo tše dingwe tša yona di thoma ka mantšu a bjalo ka gore, “mantšu a Nehemia,” “pono [ya] Jesaya” le “lentšu la Jehofa le ile la tlela Joele.”—Nehemia 1:1; Jesaya 1:1; Joele 1:1.

Bangwadi ba bantši ba Beibele ba dumela taba ya gore ba ngwadile ka leina la Jehofa, yena Modimo a nnoši wa therešo, le gore ba be ba hlahlwa ke yena. Baporofeta bao ba ngwadilego Mangwalo a Seheberu ba ngwadile ka makga a fetago a 300 gore: “Se ke seo Jehofa a se boletšego.” (Amose 1:3; Mika 2:3; Nahume 1:12) Bangwadi ba bangwe ba Beibele ba hweditše molaetša wa Modimo ka barongwa.—Sakaria 1:7, 9.

Beibele e ngwadilwe ke banna ba 40 nywageng e 1 600. Banna ba bangwe ba ngwadile dipuku tše fetago e tee tša Beibele. Ge e le gabotse, Beibele ke bokgobapuku bjo bonyenyane bja dipuku tše 66. E na le dipuku tše 39 tša Mangwalo a Seheberu, ao batho ba bantši ba rego ke Testamente ya Kgale, le dipuku tše 27 tša Mangwalo a Bakriste a Segerika, ao gantši a bitšwago Testamente e Mpsha.