Ithute papišong ya Jesu ya Mosamaria wa kgaugelo. Taonelouta le go phrintha mošomo wo, bala pego ye ya Beibele, ke moka o dire gore e phele!