Mešomo ye e hlametšwe go thuša bafsa go kwešiša Beibele. Taonelouta mošomo o mongwe le o mongwe, bala pego ye ya Beibele, ke moka o dire gore e phele!